Условия за ползване

Настоящите Условия за ползване на ресурсите на НеЗнам.БГ са с цел регулация и правилна употреба на информацията предоставена в нашият уеб-сайт.

НеЗнам.БГ запазва правото си да променя и изменя настоящите Условия в зависимост от законови, нормативни и фактически промени, които налагат промяна на взаимоотношенията между екипът на НеЗнам.БГ и потребителите на сайта.

1. Регистрация на потребител.

1.1. За да могат да ползват услугите предоставяни от НеЗнам.БГ потребителите попълват онлайн формуляр, с който изрично се съгласяват да спазват изцяло настоящите Условия. В случай, че потребителят не е пълнолетен, декларирането на съгласие с настоящите Условия се дава от негов родител/настойник.

1.2. Настоящото условие представлява правна спогодба за ползване на ресурсите на НеЗнам.БГ, което се сключва от потребителя, заявил желанието си да ползва услугите на НеЗнам.БГ, от една страна, и собственикът на порталният сайт НеЗнам.БГ от друга страна. Като правен договор, тези Условия за ползване имат правно обвързваща сила и са задължителни за спазване от двете страни в доворното взаимоотношения.

1.3. В случай, че потребителят не е съгласен с настоящите Условия, той няма право да участва в обмена на информация, която порталният сайт НеЗнам.БГ предоставя.

2. Права и задължения на потребителите:

2.1. С изразяването на съгласието си с настоящите Условия, всеки потребител на сайта декларира изричното им спазване.

2.2. Потребителите имат правото да използват ресурсите, които НеЗнам.БГ предоставя с цел лично ползване и без да ги разпространява с комерсиална или друга цел.

2.3. Потребителите на порталния сайт НеЗнам.БГ имат възможност да споделят информация с другите потребители, стига информацията да е тяхна авторска собственост и/или да не накърняват авторски или каквито и да е било чужди права по смисъла на сега действащото българско законодателство и настоящите Условия.

2.4. Потребителите се задължават да не качват в сайта НеЗнам.БГ материали, които имат обиден, порнографски, заплашителен, накърняващ характер или накърняват чужди авторски или сродни права.

2.5. Потребителите се задължават сами да си осигурят необходимият хардуер и/или софтуер необходим за ползването на услугите на НеЗнам.БГ

2.6. С предоставянето на информация в порталът НеЗнам.БГ потребителите декларират, че техните авторски текстове ще бъдат употребени за обществена информираност и че предоставят пълни права на НеЗнам.БГ да се разпорежда с информацията, която потребителите предоставят, стига тя да не представлява лични данни.

2.7. С качването на информация и други материали в НеЗнам.БГ потребителят декларира, че няма каквито и да е било претенции към собственикът на НеЗнам.БГ.

2.8. В случай на нанесени на сайта вреди или претърпени загуби на НеЗнам.БГ от страна на потребител, последният носи пълната отговорност и се задължава да компенсира НеЗнам.БГ в пълния размер на причинената щета.

2.9. Потребителите на НеЗнам.БГ се задължават да публикуват при регистрацията си истински и верни данни.

2.10. Забранява се обиди, ругатни и неморално,тенденциозно, дискриминационно и всякакъв вид друг обидно отношение от страна на потребителите в коментарите и авторските текстове, които публикуват в порталният сайт НеЗнам.БГ

3. Права и задължения на НеЗнам.БГ

3.1. НеЗнам.БГ е портален сайт, който САМО и ЕДИНСТВЕНО предоставя възможност на потребителите си да разпространяват авторски текст, който ненарушава българското и международното право, както и настоящите Условия. НеЗнам.БГ не носи правна отговорност, ако потребителите в несъответствие с настоящите условия предоставят информационни ресурси, които не са тяхна изрична собственост. В този случай отговорността е само и изцяло на потребителите.

3.2. НеЗнам.БГ има правото, но не и задължението, да следи за коректността на информацията качена на сайта. В случай на нарушение на законовите разпоредби или настоящите Условия, НеЗнам.БГ запазва правото, но не и задължението, да коригира или изтрива информация нарушаваща законодателството и настоящите Условия. НеЗнам.БГ има правото да банва и изтрива потребители, които са нарушили българското законодателство, разпоредбите, по които България е страна и настоящите условия.

3.3. С качването на информация в НеЗнам.БГ потребителят декларира изрична собственост върху нея и я предоставя на НеЗнам.БГ безвъзмездното.

3.4. НеЗнам.БГ има задължението да поддържа информационите бази на сайта, така че да са лесно достъпни за потребителите, които са сключили настоящото споразумение съгласявайки се с Условията за ползване на сайта.

3.5 НеЗнам.БГ предоставя безвъзмездната възможност на потребителите си да споделят и получават информация, когато това не нарушава българското и международното право и настоящите Условия.

3.6. НеЗнам.БГ не носи отговорност за претърпени вреди от каквото и да е естество, свързани с дейността на сайта и материалите в него.

3.7. При нарушение на потребителите по точка 2.9. от настоящите Условия, НеЗнам.БГ не носи никаква отговорност. НеЗнам.БГ запазва правото си да изтрива потребилите, при сигнал за невярни данни.

Приятно ползване на услугите на НеЗнам.БГ!

Сайтът НеЗнам.БГ е еднолична собственост на физическото лице Петър Кичашки, който е предостъпил правата за рекламно разпространение на площите уредени от техническите параметри на сайта в полза на Фондация “Хаштаг-БГ”.