Стигат ли на съвременната Гергана едно прозорче,една градинка и един Никола.

Днес в сложния и динамичен,изпълнен с трудности и конфликти свят повечето хора гледат как да намерят ползаот другия.Любовта я няма , почти всяка жена сякаш се интересува само от материалното състояние.

На преден план, според мен жената днес първо се интересува от имуществото,от това дали мъжът е влиятелна личност и дали може занапред може да задоволява капризите й.И дори той да притежава всичкотова, не винаги е единственият мъж за нея.Възмойноста сда бъде сменен с друг е появата на някой,който го превъзхожда.В миналото жената е задоволена с едно прозорче, една градинка и един Никола.Въпреки че и тогава родителите са искали да задомят дъщеря си със съпруг , който да е от знатен род.Тогава по-важни са били чувствата и взаимоотнишенията , а днес не е така. Двадесет и първи век е.За радост или за наше нещастие сме родени и живеен във времето на технически и научен прогрес, когато погледът ни е насочен основно към сферата на материалното.

Днес всичко може да се купи с пари, дори и човешката душа.В днешно време просто всичко е сварзано с тях-искаш добро образование, но без пари няма как,недай си Боже искаш даотидеш на почивка-ти трябват много пари. А любовта е ватрешната ни красота.Обича ли, човек се чувства щастлив,извисен,доволен от всяко свое действие.Намесата на парите в тази приказна идиля би имала два изхода-всичко или ще продалйи както преди или ще последва срив на цялото блаженство.Днешната Гергана е от този тип хора,който мислят за парите като за смисъл на живот,появата им води до самозабрава,до отхвърляне на всичко духовно. Любовта и парите винаги ще се борят за надмощие.

Знаем обаче,че има и по-важни нещаот парите-неща като приятелството,любов,семейство,доверие,мъдрост,честност,справедливост,всички човешки добродетели.И би трябвало да са по-важни ,но не е така.Остава ни единствено да се примирим и да се надяваме,че някой ден хората ше се променят и ще започнат да гледат света през други очи,а не през тези на парите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

six + twelve =