Сокол скитник – доклад

По бързина на летене соколът няма равен на себе си. Той е най-бързата птица на света. Измерено е, че при спускане той пикира със скорост 270, а дори и 320 км/ч, разбира се, на къси разстояния. При хоризонтално летене, когат се е засилил, за да застигне и улови преследваната жертва, без трудност развива от 5о до 100 км/ч. В Северна Европа соколът скитник носи заслужено името си. Там той е прелетна птица. През есента почти всички индивиди – както млади, така и възрастни поемат на юг и прекарват зимата в Западна Европа, а дори се спускат и п& #242; на юг. Типично прелитащи са предимно младите, докато възрастните стават повече или по-малко постоянни птици. Както всички бързолети птици, така и соколът скитник има строен силует. Когато го видим, че се е понесъл със силно махане на крилата, той запълва представата ни за нощна птица. В полет соколът скитник лови гълъби, скорци, попадийки (калугерици), речни чайки (смехулки), косове, дроздове, сойки, полски чучулиги, горски чинки и др. Със съкрушителен удар. Често грабливата птица настига жертвата си при бързо спускане от неколкостотин метра, дори от километър. В този случай припляскането на крилата му жертвата става с такъв силен шум, та може да се долови и от голямо разстояние. В други случаи той сграбчва с ноктите си плячката отгоре. Соколът скитник мъти по стръмните скали било в планината, край някое плато или по морското крайбрежие. В Северна Америка понякога се настанява в старо гнездо на друга граблива птица. Соколът скитник е станал вече много рядък в някои европейски страни. Причините за това са много: човек го преследва много отдавна, бракониери крадат яйцата му за сбирки или малките му, за да ги предадат за обучаване на соколари, а най-чести са случаите на отравяне било чрез зърна, третирани с химични препарати за растителна защита (те попадат в него след изяждането на зърноядни птици), било чрез поглъщане на насекоми, третирани с пестициди. Дължина 38-50 см. Размах на крилата 83-113 см. Маса 580-1000 гр. Мътене 30 дни. Разпространение: Европа, Африка, Азия, Австралия, Америка. Фалко перегринус (Falco peregrinus).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + 10 =