Род и традиция в „Дервишово семе” и „Преди да се родя”

Разказът „Дервишово семе” и повестта „Преди да се родя” на Ивайло Петров, са творби,които отразяват миналото,патриархалните ценности и устойчивостта на родовите традиции.Двамата автори по различен начин виждат миналото.Ивайло Петров отрича ценностните на родовия свят,а Николаъ Хайтов откроява носителите на традиционните и новите норми на поведение. И в двете творби център на внимание са родовите традиции и отстояването на личността в тях.За дядото на Рамадан няма нищо по-важно от продължението на рода.Той на гледа на своя внук като личност,а като продължител на рода.Освен за това Рамадан е нужен и като сила в трудовата дейност на семейството: „ала на баба дясната й ръка се вдърви, та нямаше кой къщната работа да върши…”Той трябва да бъде оженен, защото е нужна работна ръка. Мотивите за женитбата на бащатата от „Преди да се родя” са същите: „Баба и дядо решиха да се сдобият с още две работни ръце.” Поколението,което ще се роди след сватбата също се възприема като полезна работна ръка: „Тези дни ще имаш момче,значи! Ще има кой да ви пасе добитъка.” Двамата герои:Рамадан от „Дервишово семе” и бащатата от „Преди да се родя” са оженени още много млади, преди да са достигнали своята физическа и духовна зрялост.Те изпълняват вековните повели на родовата традиция-продължението на рода.Женитбите им са свързани с материалния интерес.Освен още една работна ръка снахите носят зестра, а женихът трябва да притежава повече имане,за да може да си вземе по-добра жена.В „Дервишово семе” братята на Силвина за два брадати пръча с големи чанове я препродават на Руфат.В „Преди да се родя” се прави сделка между двете семейства.Семейството на момчето искат: „дванадесет овце,една телица,четири чифта юргани,двадесет и пет ризи,четиринадесет кърпи ,десет чифта чорапи,десет декара нива…” А семейството на момичето искат: „три хиляди лева,един данак,два чифта юфтени чепици…,четири златни пендара…”Мислите и чуствата на младите изобщо нямат значение, те само трябва да изпълнят родовата повеля –създаване на семейство.От тук нататък нещата трябва да вървят както е било през вековете –мъжът да върши тежката работа,а жената да гледа семейното огнище.Героите от двете творби съзряват след сватбите физически и възмажават.Те изварвяват различен път към себе си, но стигат до истината,че чувствата направляват човека като и двамата се влюбват в своите жени. Жените от двата разказа са зависими също от родовите традиции.Силвина може да бъде продавана от братята си,а за майката от „Преди да се родя”се води непристоен пазърлък .Девойките изразяват личността си чрез трудолюбие,грижовност.Силвина преобразява къщата: „Шеташе,метеше,старатани къща бе огряла като слънце.”Майката от „Преди да се родя” също е трудолюбива: „Ставаше по-рано от другите да опали фурната.” Родът и традицията в „Дервишово семе” и „Преди да се родя” са основна тема,но звученето на творбите е различно. „Дервишово семе” ни запленява със своя романтично-драматичен разказ,в който са преплетени законът на рода и закона на любовта. „Преди да се родя” създава нова картина на българското село,бързо преминава от сериозно към смешно и осмива живота в патриархалното общество.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 + sixteen =