“При Рилския манастир”

Стихотворението “При Рилския манастир” на Вазов е част от цикъла “В лоното на Рила”.Тук органично се сливат двата аспекта при изображението на природата в творчеството на поета-природата като родно пространство,пейзажно дефинирана (“Сега съм у дома.Наокол…планини…”,”Над мен Еленин връх…”,”в сърцето съм на Рила”) и природата като наднационална,божествена(“Сега съм у дома,сега съм в моя мир/мир въжделен и драг”).Това са думи на един възторцен патриот,включващ ценности от наднационален и универсален порядък.”При Рилския манастир” не е само стихотворение,което да изрази красотата и великолепието на Рила.Това е творба,в която автора казва къде се чувства най-добре,това е показано в началото на всеки един стих(“Сега съм у дома”).Дори родното му място да не е в сърцето на Рила,Вазов го приема като свое ,място където се чувства най-спокоен (“Тук волно дишам ази,по-светло чувствам,…”).Чувства се отново човек,творец(“Сега съм у дома,сега съм пак поет..”).Когато е в Рила Вазов чувства,че нищо друго не съществува,че злините по света и в страната ги няма и всичко е чисто,невинно и добро.С височината си планината сякаш е сложила преграда и не допуска болките,страданията и съмненията (“световните злини,тревоги са далеч-/за тях е тя стена до небесата турила..”).Вазов се прекланя пред величествената природа на Рила,но не забравя и да каже още веднъж,че смята това място за свой роден дом.Той не се чувства като гост ,а напротив сякаш целия си живот е прекарал в Рила (” не съм тук страннен гост “.”Бе моят идеал величествен и прост/поклом,скали,води!Поклон ели гигански…”)Омаян и упоен от пленителната мощ и прелест на природата на Рила,поетът открива в нея храма на собствената си душа.Сремежът за пълно сливане и разтваряне на човека във вселенската хармония намира най-ярък израз в последната строфа: Сега съм у дома -участник в рилский хор Аз тук не се родих-тук бих желал да тлея- . . . в величествените обятия на Рила. В тази творба най-ярко личи Вазовото усложнено отношения към природата,израз на една любов,в която природа и родина се събират.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 − 8 =