Прикованият Прометей – Есхил

От Есхиловата трилогия за титана Прометей до нас е достигнала само трагедията „Прикованият Прометей”. Тук той е представен като едих хуманист и борец срещу неправдата. Делото на Прометей в трагедията на Есхил е движено от хуманни подбуди. Той е загрижен за хората и тази загриженост се изразява в цялата творба. Главният герой е представен като защитник на един справедлив ред, защото се бори срещу тиранията на върховния древногръцки бог Зевс. Ясно си личи, че титанът Прометей е носител на един непоколебим характер и непоклатим дух. Той е готов да се пожертва в името на тази справедлива кауза – хората да не са диваци, а да бъдат цивилозовани същества с по-добър живот. „Прикованият Прометей” е трагедия, в която се представя един конфликт между боговете заради хората. С разгръщане на случките, представени в творбата все по-ясно си личи силното човеколюбие на титана огненосец. Прометей откраднал и предал на клетите смъртни божествения огън. Надарени с него, хората придобили живота си, създали наука и изкуство. Прометей казва за себе си: … Когато болен някой лягаше Не знаеха (хората) ни цяр, ни здраво ядене, ни питие, ни мазила. Топяха се от липса на лекарства. И научих ги Да смесват изцелителните цярове, с които да отблъскват всичко болести… В древността много често хората са умирали от различни болести. Те не са знаели как да се излекуват. И оказва се, че огънят не е единственото добро, което титанът е сторил на смъртните. Той им е дал живота – по-дългия и по-смислен живот. Прометей е дал на хората и много ясновидски способи. Така че той е хуманист, който скъпо заплаща за човеколюбието си, като по заповед на Зевс е прикован за една скала и ежедневно търпи неустоими болки. Неприятел на Зевс намразен безкрай, зарад своята обич към людския род… Тук идва и естественият въпрос – защо мълниеносецът мрази смъртните? Отговорът е, че той решил да унищожи човешкия род, за да създаде нови, по-съвършени същества. И Прометей се противопоставя на желанията на всемогъщия бог. Той спасява света от тиранските убеждения на олимпийския господар. Огненосецът е един непоклатим герой. Търпи тези постоянни страдания, но дори и за миг не решава да се преклони пред Зевс, като му каже кой ще го свали от престола на Олимп. Прометей знае кой ще лиши мълниеносеца от могъществото му, и дори знае как ще стане това, Само щом каже всичко на Зевс ще се освободи от оковите. Но титанът има непоклатим дух. Като му каже кой ще дръзне да се противопостви, Прометей все едно ще признае грешката си и дори ще помоли за извинение. Но титанът е горд и иска да отмъсти подобаващо на Зевс за жестокостта му. Той е борец срещу несправедливостта с оптимистична вяра в бъдещето. И прометей търпи болката само заради хората. Той познава омразата на Зевс към смъртните. Знае, че като им дари огъня, ще си навлече неприятности с върховния бог на Олимп: … Аз знаех всичко предварително. Да, чуйте; исках, исках, и така сгреших! Пострадах сам, помагайки на хората. Тук още по-силно се изтъква човеколюбието му. Прометей страда заради хората сам и като че ли това му дава още сила… А Зевс е представен като неблагодарен, защото е забравил помощта на титана. Мълниеносецът стимулира ласкателството и угодничеството. Именно затова той постоянно изпраща свои пратеници при прикования Прометей, които го молят да се предаде. Но огненосецът е категоричен… Иска дасе бори срещу неправдата и тиранията. Той се противопоставя на Зевс, който постоянно налага властта си като тиранин и не се съобразява с мнението на подчинените си. Прометей дори прави предсказание за съдбата на мъниеносеца: …Макар, че Зевс е дързък и безмилостен, ще се смири. Женитбата, замислена от него, ще го свъргне от престола му, ще го срази. И ще сбъдне бащино проклятие, което Кронос някога изрече, като падаше от трона си… Жалко, че до нас не е достигнала последната част от трилогията, за да видим дали предсказанието се сбъдва. Но явно истинския победител в двубоя е Прометей, защото в яростта на Зевс личи безсилието да го пречупи. В трагедията „Прикованиет Прометей” се внушава идеята, че тиранията е зло, че властта трябва да се съобразява с подчинените и че всеки, който желае справедливост, трябва докрай да отстоява позициите си. Главният герой Прометей е типичен човеколюбец и борец срещу тиранията и несправедливостта.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − 16 =