Прикованият Прометей

Образът на Прометей остава дълготраен израз на борбеното начало в личноста, която се стреми към прогреса и чийто водещ знак е хуманизмът. Прометей е човеколюбец, прозорлива личност, най-високо от всички ценности на света, той поставя човешкия живот и зачитането на човешкото достойнство. Той е великодушен,способен да изпитва най-дълбоки чувства. Прометей е символ на борещата се личност, която надмогва страданията и несправедливостта. Титанът се превръща във възвишен образ борец срещу всяка тирания и подтисничество над хората. Прометей разкрива своята непреклонна воля, смелост и твърдост да понесе наложените му страдания. Преди да добие стойността на образ-символ, Прометей изминава сложен път. Есхил го взема като готов, колективно изграден образ от митологията.До този момент Прометей е претърпял трансформация, чрез която Прометей-огънят се е превърнал в Прометей – божество с човешки лик-господар на огъня. Есхил дава ново тълкуване на образа. Точно в неговата трагедия той започва да се превръща в символ, защото се противопоставя на друго божество с определена цел. Прометей се противопоставя срещу волята на Зевс,за да спаси хората.Той им дава божественият огън, науките, занаятите и изкуствата. Разбирайки това, Зевс жестоко наказва Прометей като го приковава към скала в Кавказ. Въпреки че разгневява върховния бог, Прометей спасява от гибел човечеството и с готовност приема жестокото наказание на Зевс. Спасението чрез огъня, който им дава Прометей всъщност символизира духовното възраждане на човечеството. Трогателна е саможертвата на героя в името на слабите на слабите “еднодневки”, но именно тази саможертва възвисява Прометей. Той си поставя за висока нравствена цел и я постига въпреки всичко.Изправя се сам срещу всички богове,за да докаже своята правота и несправедливостта на Зевс. Прометей на хората благата на разума и извежда човечеството напред към прогреса. Тези, които с цената на своите усилия са допринесли за развитието и усъвършенството на човечеството,остават завинаги в неговата духовна история. Прометей е първообразът сред тях, символ на прогреса и на изстраданата си любов към хората.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 2 =