Преразказ на първа глава на “Илиада” от Омир

Предзнаменование за бъдещата свада на Ахил и Агамемнон, която ще доведе до падането на Троя. Причината за въпросната свада става отказа на Агамемнон да върне дъщерята на жреца Хриз, която Агамемнон е получил като награда от скорошна битка. Старецът Хриз пристига в Аргос с богати дарове, с които да откупи дъщеря си, но Агамемнон грубо му отказва и го гони от ахейския стан. Обиден и покросен, Хриз, се връща в град Хриза и се моли на бог Аполон да накаже ахейците за грубата обида и да върне дъщеря му. Бог Аполон, защитник на град Хриза, чува молбата на своя любимец и изпраща дъжд от стрели, които цели 9 дни обсипват ахейския стан. На десетия денАхил събира ахейските войни на съвет, за да обсъдят как ще се справят с това нещастие и най-вече, защо боговете са ядосани и им пращат гибелните стрели. Тогава гадателя Калхас им разкрива причината за божия гняв, а именнно грубия отказ на Агамемнон да върне Хризеида на баща й. Калхас им казва, че трябва да върнат щерката хризова и да направят хекатомба на бога, за да го омилостивят. Чувайки това, Ахил предлага на Агамемнон да върне Хризеида на баща й, а при следващата битка той да получи дваж по голяма награда, за да покрие загубата му. Но Агамемнон не ще и да чуе за тази развръзка и казва, че би се съгласил само, ако Ахил му отстъпи своята награда – хубавата Бризеида. Ахил се гневи и двамата си разменят остри думи и свадата се разгаря. Боговете разбират за тяхната разпра и Хера моли Атина Палада да слезе на земята и да смири Ахил. Така и става, а пък Нестор, който е по-възрастен от тях и по-мъдър съветва и двамата да отстъпят и да не се карат напразно. Ахил с мъка преглъща острите думи и накрая отстъпва оред царя ахейски. Съветът се разотива, а Агамемнон изпраща цар Одисей с щедри дарове за Аполон и заедно с Хризейда да отпътуват за Хриз и да омилостивят бога. След това веднага праща свои слуги в шатрите на Ахил, за да вземе Бризеида. Така и става, Ахил с нежелание и много скръб на сърцето предава Бризеида на слугите. После наскърбен и угорчен той отива на брега на морето и моли майка си, Тетида, да му помогне да възвърне честта си за нанесената обида от Агамемнон, като иска тя да помоли Зевс да накаже за това дело царя ахейски. Тетида, виждайки чедото си да страда се съгласява и му обещава да отиде при Зевс и да го помоли за тази услуга. Зевс се завръща от гостуването си отвъд океана и Тетида веднага отива да изпълни обещанието си. Тя отива при Зевс и му разказва за свадата на двамата войни и го моли да накаже Агамемнон като му напомня, че някога тя му е спасила живота и сега е ред на Зевс да и върне услугата. Изправен пред труден избор Зевс се двоуми, защото знае, че Хера е люта защитничка на ахейците и цар Агамемнон и ще трябва да се влезе в спор с нея, но накрая се съгласява. Тетида напуска двореца и, както предполага Зевс Хера вече е узнала за даденото обещание към Тетида и злъчно започва да го укорява, но Зевс, всемогъщ бог на боговете, я заплашва да не го ядосва, за да не пострада. След което боговете пируват цял ден и на вечерта си лягат.

One Response to Преразказ на първа глава на “Илиада” от Омир

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 2 =