Преобърнатият патриархален ред в “Преди да се родя”

Ивайло Петров е един от най-противоречивите автори ,които съзнателно рушат законите при изобразяването на патриархалния свят. Любимите му теми са свързани с живота и народопсихологията на българина.Неспокойният му дух непрестанно провокира и изненадва читателите и ги кара да се вглеждат с преценяващ поглед и да измерват ставащото от всички страни.По необичаен начин вплита събития от миналото и настоящето, но личността е тази ,която трябва да избере как да живее в хармония със себе си и околните. В “Преди да се родя “ се разкрива преобърнатия патриархален образ на света в съзнанието на героя. Времената ,хората и родовия ред са “преобърнати“ и авторът задава тревожния въпрос за оцеляването на националното ни съзнание.Личността на всяко време е кръстопътна “среща” на минало и съвременност,но и духовно начало за формирането на нова ценностна система.Рушат се устои ,проверени в многовековния човешки опит,преосмисля се настоящето ,а иронията и пародията се превръщат в основно средство за изразяване на събитията и характеристика на персонажите. Патриархалните ценности ,свързани с оцеляването на семейството и рода са подложени на съмнения чрез иронично-пародийното им изображение.Още заглавието на романа противопоставя представите за преди и след.Човекът е част от рода и той принадлежи на традицията и личните му стремления и интереси са без никакво значение.Създаването на нов човек,продължаването на рода не е плод на любовни пориви ,а задължителен ритуален жест и воля на патриархалните традиции.Още в експозицията читателят попада в невероятна по своята провокативност ситуация. Бащата на разказвача е определен към общността на “не бе от умните “ и категорично се подкрепя с факта ,че “първата значителна глупост” извършва едва на шестнадесет години ,когато се оженва за майка му. Изобразява се и странно несъответствие между представата за родовия порядък като за подреден и хармоничен и действията на героите.Първоначалните представи на читателя се преобръщат – бабата кой знае защо заменя дядото при съобщаването на важната новина за задомяването ,както и избраната най-неподходяща обстановка за поднасянето й. Ярко пародийни са и последвалите ги събития при суетнята по годежа и сватбата на децата.Всяко следващо изречение носи горчивата насмешка към света ,живеещ в дребнавостите на материалното псевдоблагополучие ,схващанията за добродетелност на момчето и момичето, съревнованието и пазарлъка между двата рода по имотност и по хубост.Двата рода се надлъгват за имотното си състояние ,за да градят авторитет ,а колоритните образи на “дипломатите “ – Гошо Патладжана и Каракачанката допълват по несравним начин живописната картина на патриархалния бит.Образите на тези хора ,надарени с природен интелект и талант да общуват,които водят преговорите по сватосването ,са изградени с любов и умиление ,с носталгия по отминалото време от разказвача.Може би най-ярката проява на иронично-пародийния подход на повествователя е картината на сватбата,последвала бъркотията при кражбата на булката.Създава се впечатлението ,че истината за живота в патриархалното общество едва ли би могла да бъде по-категорично и жестоко развенчана.Със своя свеж и остроумен поглед върху събитието разказвачът иронизира и отрича една остаряла традиция в ритуала.Пияният поп Костадин ,неговата реч ,изпъстрена с формулировки от църковния канон ,които изцяло са ориентирани към алкохолните му копнежи, не съдържат и капка намек за свещеното тайнство и сериозност на брака От дистанцията на времето се осмиват старите порядки и норми,зависещия от рода и традицията патриархален човек ,отхвърлят се невежеството ,примитивността и грубостта. Внушава се оценката, че високият морал на българина е по-скоро морален ориентир ,отколкото действителност.Раждането на новия човек в семейството не предизвиква вълнения в душата на бащата.Той е по-загрижен и развълнуван от раждането на теленцето ,отколкото на неговия наследник, защото родовата общност не му помага да осъзнае бащинството ,а съзнателно го държи настрана от събитието.С много хумор героят разказва за съревнованието между него и телето.”Преобърнати са времената “,хората разместват своето място , променят се изконните човешки ценности и устои. От раждането на героя миналото и настоящето сменят местата си. Разказвачът поема своето духовно пътуване към изворите на родното.Ивайло Петров недвусмислено внушава идеята ,че раждането на човека не значи раждане на личността.Човекът се превръща в личност ,когато съумее да изгради свой морал на основата на опита на рода ,традицията ,на самостоятелното си мислене и стремежа да се усъвършенства.Героят изгражда хумористичен автопортрет и не щади хората около себе си ,представяйки ги по самобитен начин.Сякаш между другото се спира на пороците на съвременното общество,на неговата бездуховност и суета.Стремежът към материалното благополучие продължава да определя действията на индивида.Не случайно бащата дава положителна оценка на сина си едва когато дълго е гледал голите тухлени стени на строящото се в София жилище.Светът не може да се промени докато деформацията на човешкото мислене не бъде преодоляна .Този процес е бавен и мъчителен и може да бъде ускорен само от активни и целеустремени личности.Но светът не може да се промени махвайки с магическа пръчка.Надсмивайки се над своите и чуждите недостатъци, вземайки съзнателно от изконните човешки ценности, хората със сигурност ще излязат от омагьосания кръг на ограниченото мислене и примитивизъм ,водени от неосъзнатия си стремеж да откриват смисъла на съществуването на света и безкрайното човешко любопитство. В творбата на Ивайло Петров “Преди да се родя …” с открита ирония и чистосърдечен свеж хумор се представя традиционния бит на българина. Ценното ,моралното ,красивото в отношенията между хората е непреходно.Онова ,което е изживяло времето си и спъва нормалните човешки отношения се отрича като безсмислено робуване на традициите.Нейните творчески послания търсят обяснение за универсалните ценности ,които предхождат раждането на нови духовни светове и модели в съзнанието на хората.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 + twelve =