Отношението на Омир към героите в “Илиада”

представата,размислите и действията на древните гърци за живота.Епохата,изобразена в произведението,е епоха на война,борба за слава и чест. По онова време войникът няма право на мнение,изпълнява заповедите на своя цар.Всички са едно цяло,никой не се различава от тълпата. За да представи истинския живот,той “избира” и герои,които се различават от останалите.Ахил,Хектор и Терсит са представени най-образно в Омировата творба. Главната тема на поемата е свързана с гнева на Ахил ощу в първа песен.Най-силният сред ахейците,той е физически красив,което го прави идеал на гърците за истински воин.Основната цел в живота му са славата и героичната смър. Завръзката на “Илиада” е когато Ахил се разгневява на Агамемнон,царят на мирмидонците,заради обидата,която му нанася.Командващият ахейците взема Ахиловата пленница Хризеида и го обижда жестоко като казва,че е по-силен от него.Гнвът,проявен след тези действия е разрушителен за ахейците,защото Ахил се отказва да воюва за тяхната чест и се противопоставя на царя.Представите от завръзката на епическото произведение,които си изграждаме за него са, Е той е Овек на крайностите,избухлив и гневлив.Омир го нари А”богоравен”,”богоподобен”,сравнява го с “планински ястреб”.С това той изразява възхищението си и ни убеждава в буйния характер на воина. В контраст с драматичния и не толкова симпати Ен образ,който си издгражда Ахилпри свадата с Агамемнон,Омир ни представя сцената,когато най-силният ахеец отива да моли за помощ майка си,богинята Тетида.Той излива душата си пред нея,дори плаче от мъка.Това показв,че въпреки гневния си образ,той също има нужда от закрила и успокоение.Омир иска да го представи не само в лоша страна,но и да покаже,че въпреки превъзходството си на воин,той е като всеки чове.Това,че е полубог не го прави различен,а само му дава по-късно привилегии и помощ от боговете,които са на негова страна. Друг герой,който се различава от тълпата воини е Терсит-антиподът на Ахил.Отношението на Омир към Терсит е отрицателно.Описва го като грозен,т.гърбав,куц и кривоглед,което не е характерно за един истински герой.Единственият,който не притежава физическа красота в творблата,спори постоянно с Агамемнон,обвинява го,че воюва само за собствети облаги.Винаги и недоволен и единствен се осмелява да говори против издаваните от царя заповеди.Неговото негодуване е резултат от продължителната война.Той спори заради личното си мнение,докато Ахил спори с Агамемнон заради благото на цялата войска,защото вижда грешен подход в държанието на царя.Отношението на войниците към Терсит също е отрицатебно,защото в онези времена е било немислимопоб.добно “буйстване” като неговото.Доказателствно,че той тне е достоен герой е,че плаче,когато Одисей го удря.Дори името му е “грозно”.То означава “нагъл,груб”. Най-любимият сред боговете според Омир е троянският воит Хектор.Разкрит е обликът му на доблестен и горд човек чрез драмати Чните битки.Той е по-скоро патриот,отколкото човек,който живее за собственото си благо.Бие се за бъдещето на Троя и нените жители.Това прави образа му величав,защото въпреки съзнанието за обрченост,той пръв влиза в чбитките.Омир изпълзва при описанието му похвати,които изобразяват Хектор като най-достойният човек в цяла “Илиадат”лъчезарен”,”велик”,”нежен съпруг и мащаДушевността му е ясно изразена при прощаването със съпругата му Андромаха.То е доказателство за голямата обич,която ги сближава.Без значение за него е,че ще отиде да се бие с Ахел,което означава сигурна смърт,той се сбогува със жена си и сина си.Разнежва се душата му при мисълта,че няма да ги види пове Е,но това не отнема решителността му.Омир показва двете страни на Хектор-могъщ воин и любящ чвек,за да представи нравствените ценности на човечеството-съпружеска ,бащина,майчина обич,обич към отечеството.Това е израз на най-висшите и най-чисте.ите чонешки добродетели. В 22 песен ,когато е битката между Ахил и Хектор,Омир казва “Храбър въж бягаше с устрем,преследван от още по-храбър”.Омир възприема и двамата като изключителноличности.Но той има предпочитание към Хектор,защото до последно представя Ахил като гневна личност,въпреки смирението му в последата глава и дава Хекторовия труп на баща му. Мнението,което си изграждаме за героите се слива с това на Омир.Благодарение на описанието или констраста и сравнението,”Ириада” се е превърнала в изключителен образ на миналото.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × three =