Образът на Анка от “Криворазбраната цивилизация”

Образът на Анка Анка, от своя страна, шие роклите си по модели от френски журнали, стремейки се да впечатли Маргариди.Тя дори е научила няколко френски израза и за голяма радост на майка си умее да води елементарни разговори на френски език. Интересен образ, спадащ към разглежданата група герои, е този на Димитраки, синът на Злата.Той е по-начетен от двете жени, тъй като е учил в Европа, но дори това не му помага да проумее смисъла на понятието ,,европейска цивилизация”. Подобно на майка си и сестра си, младежът е заслепен от външния ,,блясък” на гърка и отказва да приеме, че Маргариди е способен на нещо подло.Отличителна черта на Злата, Анка и Димитраки е категоричният отказ от всичко българско. Поощрявани от манипулатора Маргариди, те не само се отричат от народа , обичаите и страната си, но също така се стремят да ,,европеизират” и ,,цивилизоват” по свой начин околните.Именно с такава цел Анка заявява на своята приятелка Марийка: ,,Марийке, дохождай у дома честичко, па ний и тебе ще изучим на европийско”. Но в глупостта и заслепението си Злата и двете й деца не се показват като изискани европейци, като каквито се виждат те самите, а като простите и неразумни българи, които осмиват.Но все пак тримата герои накрая осъзнават същността на измамата на Маргариди и отново започват да се считат за българи.Прозрението, постигнато чрез страдание, е спасение за тях, защото те несъзнателно са допуснали своите грешки.А чужденецът, отрицателният герой, е убит и българското възтържествува. От казаното до дук виждаме, че единствения т напълно отрицателен герой в комедията е гъркът-измамник, символизиращ пороците на чуждия за българина свят.Останалите герои, описани по-горе, олицетворяват характерното за съвременниците на Войников, а и за днешните българи, заслепените от привидния външен блясък и красота на европейската цивилизация.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 − 10 =