Образите на Рафе Клинче и Калина от “Железният светилник”

Първата книга от тетралогията “Железният светилник” осмисля художественото възраждане на народа ни с всички негови елементи: борба за самостоятелна българска църква, стремеж към светско образование на роден език, постепенно формиране на ново самосъзнание чрез проследяване на ренесансовите процеси, които изживява личността в битовия, социалния и историческия живот. Героите на романа сами осъзнават истината, че родовото е част от общобългарското, което обединява всички, изповядващи една вяра, говорещи един език и имащи една култура.Талев показва как националното самосъзнание, импулсът за свобода и просвета се пораждат под един покрив (в семейството на Глаушеви) за да обхванат последователно цял един град и цял един народ. В сблъсъка на времената се раждат и образите на Катерина и Рафе Клинче. Тези герои отхвърлят традиционните етически норми, въплъщават желанието на зараждащата се индивидуалност да живее според собствената си мяра. Рафе Клинче е носител на новите ренесансови идеи, свързани с човека и изкуството.Изпитал мъките на съзиданието, но и разбрал стойността на изкусвтото той има съзнание на свободен човек и търгове.В битието на традиционния патриархален морал той е възприет като “чуждия”, “опасния” и “връждебния”, затова Султана не го приема и го осъжда, защото той ще си остане чуждият, различно мислещият. Неговото духовно място е светът , космосът на изкуството, където се осъществява освобождението на ренесансовия творец. Домът и семейството , а също и обществото са нравствени пространства, в които властва определената норма – морал и ограничение, за това те са несъвместими с родолюбивият му творчески дух. Събудените за национално самоопределение преспанци не са в състояние да приемат неговото освободено от условности и свободно изявено право за изразяване на любовта.В очите им това е грях и като изкопление за този грях е смъртта на любимата му Катерина и нероденото им дете.Отхвърлянето на патриархалните канони , следването на ренесансовите разбирания за човека позволяват на Рафе да определи своята любима като светица и да вгради образа и в иконостаса на новата черква.Майстора резбар притежава мисленето на ренесансовите творци, които обръщат своя поглед от небето към човека, към природното и естественото. Той е самотен, защото хората на изкусвтото със своята изключителна дарба прозират бъдещето, движат се няколко крачки напред във времето. Творецът осъществява връзката между своята епоха и следващите поколения. Тази негова съдбовна роля във времето се разкрива в думите на Рафе за дърворезбата му ” по това ще ни помнят людете някога, ще ни знаят …”. В своето творчество човекът на изкуството въплащава най-прогресивните и напредничеви идеи във времето. Образът на Катерина е въплащение на новите идеи на Ренесанса и правото на човека на ренесансов избор. Любимата на Рафе е художествен образ, който също въплащава новите идеи на ренесанса и отварянето на човека към света, в който той извоюва правото си на емоционален избор. Със своите действия героинята скандализира обществото, нарушава патриархалните му норми, откъсва се от него в порива си да изживее своята любов. Прекрачването на установените граници и морални правила се оказва фатално за нея, тя е осъдена дори от майка си и мигът на прошката е мигът на нейната смърт. С кръвта и житова си Катерина изкупва греха си, но извоюва правото на сърцето да обича. Нейната физическа смърт е път към духовно безсмъртие, затова Талев благоговее пред волноста и порива си за свобода. По своя трагизъм Катерина се доближава до Йовковите герои от Старопланински легенди, които по същия начин се ограничават от остановения обществен морал и търсят своето себеосъществяване в любовта. Опитала се веднъж да разчупи оковите на сковаващи човешката индивидуалност любовта на Катерина не е грешна и смъртта и не е позорна, а е израз на освободената духовност и сила на личноста, отстояваща своя емоционален избор.

2 Responses to Образите на Рафе Клинче и Калина от “Железният светилник”

  1. Поправете правописните и пунктуационни грешки!

    Поздрави!

  2. “Калина”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × two =