Никола Вапцаров – “Кино” – Истината за живота – преживяна “човешка драма”

Търсената истина за живота в поезията на Никола Вапцаров е свързана вината с “една човешка драма”, преживяна от лирическия герой и изповядана в стихове от поета. Гледните точки, художествените рекурси на възприятие и изображение са винаго две. Едната въплъщава човешкото преживяване, а другата – лирическотосподеляне в художествен аспект на интимните вълнения, които се движат в широкия диапазон между изповед и диалог. “Разказът” за преживяното неусетно преминава в реално случващо се събитие, което изпълва със сетивни усещания и нови емоционални нюанси поетическото действие. То е едновременно спомен, но и настояще. Лирическият говорител, обикновенно идентичен с поета, е свидетел на изповедта и на “случващото” се в “разказа” за “една човешка драма”, изживяна отново от лирическия герой. Така се оформят двете условни категории, носители на действието във Вапцаровата поезия, лирически говорител и лирически герой. “Ролите” на възприятие, преживяване и оценка, т.е. интерпретация, често се сменят в общата динамика на поетическия “разказ”, който е исповедно-диалогозиран, а това означава действен и силно въздействащ. Читателят е въведен в хъдожествената среда на “случващото се поетично събитие като очевидец на преживяното. Толкова силни са внушенията на лирическото действие, че възпиемателят е не само страничен ”наблюдател”, но и “участник” в събитието, което преживява заедно с лирическия герой. Такава е художествената позиция, от която е разгърнато поетическото действие във Вапцаровото стихотворение “Кино”. “Ракурсът” за наблюдение на ставащото, на онова, което ще се случи, определя и посоката на лирично внушение. Действието се развива “отвън” – “навътре”, от обектно-реалното към субективно-личното. Вапцаров очертава реалната обстоятелствена среда, провокирала размисъл: Отвънка беше шум и светеха реклами, в афиша пишеше: “Една човешка драма.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty − 15 =