„ НЕМИЛИ – НЕДРАГИ ” – Кратък анализ на книгата

Една от творбите на големия писател и поет Иван Вазов е „ Немили–недраги ” . Още заглавието , значението на тези думи , ни въвеждат в настроение и чувства на жалост и мъка . То ни подготвя за темата засегната в това произведение . Вазов е пионер в българската балетристика , но той умело намира вярния тон да ни предаде трагичното , без да бъде сантиментален , да утвърди героичното като съчитае житейската трезвеност със ромнтична приповдигнатост . „ Немили – недраги ” е чудна смесица от драматизъм , лиризъм и хумор . Авторът с голямо майсторство е смесил в пропорции изразните средства , за да избегне монотонност и еднообразие на балетричното единство . Един от най – използваните герои в творбата са :-Хаджията , Бръчков , Македонски , Мравката , Странджата и Попчето . Техните образи са така необичайни , тяхната съдба е така трагична , а животът им така пъстър , че без да усетиш като четеш можеш да изпаднеш в сълзлива жалостивост , към романтична преповдигнатост , или да бъдеш подразнен от тяхното битово издребняване . Вазов като умел художник използва всички цветове , за да рисува свободно и непринудено отделните образи и картини . Но всяка линия , която тегли намира своето място в една обща картина , създава един свят , един неповторим свят . Авторът не ни остава да стоим на страна от картините , които рисува – той изцяло ни потопява в тях и четейки усещаш , че все едно физически присъстваш там . Точно , умелото рисуване на самата атмосвера създава картините , коите ни поглъщат . Вазов както във всички свои произведения , така и в „ Немили – недраги ” , ни кара да се преклоним пред героизма на ония , които извоюваха нашата свобода . Неразривно свързани с един определен исторически момент , образите от „ Немили – недраги ” въплъщават в себе си вечния патос на патриотите от всички времена . Затова запазили през десетилетията цялата сила на своето художествено въздействие и незасегнати от ръждата на времето , продължават и днес да възхищават читателите и да възпитават поколенията с техните идеали . Творбата на Иван Вазов – „ Немили – недраги ” , е много актоална и поучителна за сегащните времена . Българите от няколко години също са принудени да напускат Родината си . Само че , не чужди нашественице са ги прокудили , а нашите родни , избрани от нас Управляващи . Под тяхно ръководство по – голямата част от населението на България е доведено до просешка тояга . Мизерията и нищетата в която живеят ги принуждава да се скитат немили – недраги в чужбина , в търсене на прехрана за своите семейства . Други търсят възможност да се реализират като кадърни , знаещи и можещи личности , тъй като в родината си те нямат почва да се развиват . Дано само един ден тези „ ХЪШОВЕ „ със своите успехи и знания да дойдат и да помогнат на своите събратия да се отърсят , да се освободят от паразитите в страната и българския народ да заживее в благополучието което заслужава , а виновниците да бъдат наказани .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 + 7 =