“На прощаване”

За Ботев,една от наи-светлите вазрожденски личности,изричаме думите: гениален поет,далбок ум и страстен боец.Но силата и красотата му е наи-вече в неговата поезия.Към стиховете,посветени на националноосжободителната борба,пренадлежи и стихотворението “На Прощаване” в което на централно място са величието на човека,пренесъл се в саможертва на революцията.Смисълът на стиха “патят е страшен,но славен” е двузначен:”страшен” защото борбата,която води лирическият герои е изпалнена с риск и неизвестност,а “славен”,защото смартта е в името на свободата на народа,а това вече е подвик пат към безсмартието. с този свои стих Ботев обобщава посланието си,което е изповед пред маиката и завет към идното поколение.Лирическият герои тръгва по пътя на борбата,защото знае,че това е борба за свобода,така жадувана и желана. ….станах азе,хаидутин, хаидутин майко бунтовник… аз вече пушка нарамих и на глас тичам народен”. Бунтовникът добре преценява трудностите,които са пред него,но тои е воден от силна любов и силна умраза и е готов да умре за своите идеали.Тази готовност за саможертва ще бъде изпълнен дълг към родината.Смартта му е наблизо,но тя не само,че не го плаши,а го преближава до всенародната любов и признателност: “….аз може млад да загина… но стига ми тая награда- да каже нявга народът: умря сиромах за правда, за правда и за свобода…..”. Борецът “за правда и свобода” знае,че умира за свято дело и е спокоен. Ботев вижда смъртта като начало на духовно безсмартие,като приемственост в борбата и изрича своя завет,които днес звучи със страшна сила: “Но туи щат братя да видят…. като брата си да станат силно да любят и мраят…” В “На Прощаване” Ботев рисува пътя и борбата на не само,като страшен,но и славен,защото е свободно избран срещу тиранията и за защита на наи-голямата човешка ценност-свобода.Славен, защото устоява правата на народа да бъде свободен. Голям патриот и истински родолюбец,Ботев желае една единствена награда-сърдечната признателност на народа и безсмартие в паметта на потомците. Но..стига ми тая награда, да каже нявга народът умря сиромах за правда, за правда и за свобода.” В стихотворението “На прощаване” се преплитат чувства и омраза,на радост и оптимизъм.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 − 8 =