Мотивът за смъртта и безсмъртието в баладата “Хаджи Димитър” (план)

1. Повод за написването на творбата – конкретно историческо, заложено в заглавието. – художествена идея за смъртта – безсмъртие на юнака 2. Специфика на жанра балада за осъществяване на художествената идея – възхвала на вертвения подвиг. 3. Картина на предсмъртно физическо страдание след битката 4. Структура на творбата – Три степенна вертикално разчленена композиция – полето, Балканът “небесата – Полето – робска неволя, безсилие и примирение – Балканът – борбеност, юначество, мъжество – Небесата – волност, прослава, вечност – Роля на образния парадокс (разширен оксиморон) “тоз който падне в бой за свобода той не умира” и на поетическата картина на вселенската скръб – Определят се две кулминации в творбата: идейна, която прославя подвига на героя в пета строфа и емиционална, която изобразява песента и хайдушкия балкан в седма строфа 5. Мотивът за безсмъртие: в песните на “певците” – в славослова на живота и мъртвата природа, на космоса. – В опозицията “земя” – “небе” – В цикличността на времето – В създадения митологично опетизиран свят “съжителство”между юнак и зверове; присъствието на самодивите. В “Хаджи Димитър” словото възпява и обезсмъртява достойния избор, прекланя се пред юначеството. Лирическият герой в баладата е извървял своя път. Пред прага на небитието, очакващ смъртта след свободно избрания саможертвен подвиг и все пак жив, юнакът превръща извисеното героично пространствона Балкана в свпй дом (“Жив е той, жив е! Там на Балкана ..”) Този дом е населен с волност и романтика. Той обгръща героя със спокойствието и нетленността си и става съпричастен на драматичния сбълъсък между живота и смъртта, силата и поражението, мъжествеността и страданието на човека. В този дом смъртно ранения борец е и изолиран от света, изоставен и самотен, но и обграден от братските грижи на юнашкия сокол, от милосърдието на орлицата и вълка, от състраданието на самодивите, от прохладната нежност и нощта.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 + 13 =