„Митът за Прометей” – есе

В 9 клас се запознахме с митът като жанр.Един от най-интересните за мен бе „Митът за Прометей”.В основата на всеки мит или предание,на всяка легенда или приказка лежат реални факти от човешкия живот,жизнен опит и чувства,стремежи,страхове или мечти. Още в самото начало на произведението главният герой ни завладява със своя героичен и трагичен образ.Той учи хората да разбират природата и да я използват(цивилизова ги):да строят къщи,да използват силата на животните,да си направят лодки и платноходки,да използват богатствата на земята и на растенията,т.е. да се трудят,да познават науката и изкуствата. Зевс пък(опонентът на Прометей) чрез наказания внушава на хората да почитат боговете и да знаят силата им.Прометей косвено причинявя и злини на хората ,въпреки че през цялото време е представян като фигура готова на саможертва в името на човешкия род, чрез своите опити да измами Зевс. Първото наказание,което се стоварва върху човешкия род е отнемането на огъня.А откриването на огъня и познването му е един изключително важен за човешката цивилизация факт.Виждайки нещастието на хората,Прометей за пореден път прави саможертва-прониква в двореца на Зевс и тайно открадва малко огън от огнището на великия бог. За сажаление тази негова постъпка повече вреди на хората, отколкото да им помага,защото Зевс за втори път излива гнева си върху човешкия род.Този път владетелят на всички богове наредил на Хефест,Атина Палада и Афродита да създадат красиво момиче и тайнствена кутия,в която се крият всички болести и злини,които до сега човекът не познавал.Но сякаш на великия бог това не му било достатъчно-той изпратил Хефест и неговите помощници да приковат непокорния Прометей с най-тежките и най-здрави вериги към една висока скала в планината Кавказ.Освен това изпратил огромен орел,който всеки ден идвал при Прометей и кълвял черния му дроб. Хубавото е,че този мит не свършва така.За щастие синът на Зевс подарил на човешкия създател Прометей свобода. „Митът за Прометей” ме плени именно с идеята за подвиг и саможертва в името на хората.Делата на главния герой ще ми служат за нравствен ориентир в живота занапред.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen − 6 =