Кратък анализ на песните от “Илиада”

1.Първа песен. Темата за гнева и епическия героизъм А)композиция и смислова роля на встъплението – първите 7 стиха на Илиада са призоваване на музите. Това насочва към представата, че източник на поетично вдъхновение е само богинята, а поетът е само посредник. Встъплението въвежда в поемата, посветена на малък епизод от дългата история с много участници, предава сбито есенцията на съдържанието на цялата епопея. Б)образите на героите и завръзката на конфликта – Агамемнон проявява ярки мидерски качества, но и крайност и невъздърженост. Конфликтът между Агамемнон и Ахил представлява завръзка на разказа и разкрива основните черти и ценностите, които определят действията на основните герои и дават тласък на събитията В)темата за гнева и епическия героизъм – темата за гнева на Ахил ни ъвежда в сърцевината на епическия героизъм и на неговите принципи и цености 2.Трета песен А)композиция на песента – в тази песен за пръв път са въведени виновниците за войната. Те не са централни герои, но са обрисувани ярко и живо, с богатство от художествени средства: епитети, сравнения, констраст, речева и косвена характеристика, символика на вещите, които ползват, на връзката им с Афродита Б)образът на Парис – красив е, горд, дързук, но в решителния момент проявява малодушие В)образът на Елена – тя е едновременно виновна и невинна. Вплен е на стремежа си към лично щастие и на власта на Афродита. Тя не може да постигне вътрешно равновесие и хармония в другите и със себе си. 3.Шеста песен. Светът на войната и свветът на мира А)композиция и смисови послания на епизодите – композициите на епизодите изграждат усещането за реда, в който социалните групи са включени една в друга. Движението е от по-общи към по-интимни връзки. Друга забележителност в сюжетостроенето е, че единственият мъж, с когото Хектор се среща е Парис. Сякаш всички мъже са на бойно поле, а в света на мира само жените. По този начин малодушното поведение на Парис е силно подчертано. Б)прощаването на Хектор с Андромаха – сцената е трогателна. Любовта на двамата съпрузи, обичта към детето са универсални отношения присъщи на всеки човек. Хектор знае какво го очаква и какво очаква семейството му. Това хвърля трагична сянка върху сцената на прощаването и надеждите за бъдещето на невръстния син 4.Осемнадесета песн.Изковаване на щита на Ахил Тетида моли от Хефест да изкове уръжие на Ахил. Хефест на драго сърце се съгласява да изпълни молбата на Тетида тъй като някога, когато бил изхвърлен от морето, тя го приютила и се грижела за него. Дава се подробно описание на щита, който богът изковава. Описанието е забележително с това, че певецът предава подробно ходът на изработването му. След като Тетида занася оръжието на Ахл той наддава страшен вик. Готов е за битка; потегля начело на гърците, за да отмъсти за смърта на Патрокъл. 5.Двадесет и втора песен.Кулминация в сюжетния ход Хектор очаква Ахил и се връща назад пред града. Като го вижда да идва, Хектор започва да бяга и три пъти обикаля около Троя. Зевс вдига везните си, жребие на Хектор натежава и неговия защитник Аполон го напуска. Атина скрита под образа на Деифоб обеждава Хектор да се бие. След величествен двубой Ахил го убива, завързва тялото за колесницата си и го влачи към корабите си. Вдига се плач и ридание в цяла Троя. 6.Двадесет и четвърта песен.Образът на Ахил и образът на човека А)Ахил се връща на бойното поле още в двадесета песен.Причината да е толкова гневен е и съзнанието,че косвено е отговорен за смърта на Патрокъл.Когато се изправя срещу Хектор Ахил е изцяло отдаден на гнева си. Той забравя какъв достое противник стои срещу него, заравя за всички човешки и божи закони Б)макар и син на богиния Ахил е смъртен кто всички, в образът му са вплетени човешки черти, но той носи чертите на архаичния митологичен герой

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve + 16 =