„КОСАЧИ” – Елин Пелин

”Косачи” е реалистично изображение на характерното за народното битие- бедност, страдание и тежък труд, претворени в съдбата на героите-селяни. Без да идеализира социалната действителност, Елин Пелин се съсредоточава върху трайните нравствени добродетели на народа с неговата виталност, жизнелюбие, радост от живота и непомръкнало чувство за красота. Наред с болката и теглото, писателят пресъздава минутите на наслада и щастие. Заглавието подсказва социалната принадлежност на героите и основното им занятие: те са косачи – хора на изнурителния полския труд, напуснали поради недоимък родния си край, били път цяла седмица, за да дойдат в Тракия, “дето тревите зреят по-рано”. Това е разказ за тяхната неволя в чуждия край, за тъгата по дома и близките, за търсенето на утеха. Откриват утехата в мъдростта на приказките и в тъжните песни за раздялата и изневярата. Така заглавието, намиращо се в силна начална позиция, служи като своеобразен ключ към внушенията на разказа. Той ще разказва за селския човек и пътищата към запазване на човешкото, открита в силата на словото, съхранило паметта за човешките достойнства. Разказа започва с описание на прахладната лятна нощ,типичен Елин-Пелинов пейзаж,отличаващ се с точност,експресивност и пластичност.Той е опоетизиран, одухотворен и поражда внушение за тайнственост,приказност,нежен лиризъм,усещане за вечното движение на природата,за нейната безкрайност.Чрез пейзажа автора ни повежда към дълбините на човешката душа,разкрива ни драмата на петимата косачи. Съдбата е запратила тези отрудени мъже в чужд край,далеч от родния дом,и ние ги виждаме измъчвани от съмнения,терзания,лишени от миговете на оскъдното,човешко щастие-любовта.Те се унасят в мечти и прекрачват в един въображаем свят-светът на фантазията,под влияние на разказваните приказки от Благолаж.Край догарящите главни на огъня,в мрачината на ноща,протича тихата и безмълвна драма на петимата мъже. Разказът на Благолаж е изграден върху контраста между измамната красота на приказно-фантастичното и суровата истина за живота.Според героя приказките и песните са създадени да те спасят от суровите истини на живота,които рушат самочувствието на човека,рушат опорите му.Тези възрастни мъже слушат с наслада,защото в един груб и несправедлив,материален свят,приказката и измислицата са единственото средство,което може да ги накара да се почувстват хора. Слушайки приказките му те излизат от суровата действителност-мизерията,нищетата всекидневните грижи и неволи,поради които са оставили дом и семейство,и са тръгнали по пътя на гурбетчийството.Те се пренасят в един друг свят на благоденствие и равноправие.Този контраст между действителността и приказките е опорна точка в разказа. Дори и далеч от дома и семейството си героите не спират да мислят за тях. Тук именно се сблъскват действителният и приказният свят,които не са несъвместими. Въпросът “Какво правя аз тук?” кoреспондира с твърдението на Благолажа, че приказката дава възможност на човека да разбере, че е човек. Така дарбата да се спасява чрез света на чудесното придобива и Лазо – естетическото продължение на Благолажа. Над сиромашията и нищетата у Лазо надделява човешкото,копнежът по пълноценен, човешки живот,стремежът към радостите на живота.Автора показва,че красотата и любовта населяват не само приказките,но и реалния свят.Мечтите тук стават реалност и Лазо поведен от мечтите и копнежите си напуска своите другари гурбетчии. *Народното в разказа: В разказа “Косачи” можем да отделим два интересни образа – на кукумявката и на змията. Според народното вярване,ако човек тръгне на път и види кукумявка, то той трябва да се върне. *Хронотоп : Хронотопът в разказа се подразбира по доста времево-пространствени ориентири: лятна нощ, коситба, река Марица, в Тракия. Тези координати ситуират действието през лятото, в България. Така текстът изявява желание да разкаже една колкото конкретна, толкова и обобщена житейска ситуация, която може да се преповтори с хора от различни социални групи, възраст, занятие, местообитание и пр… Разказът подсказва внушения, значими и за днешните хора – именно словесното изкуство е една от силите, които карат човека да бъде творец, а творчеството и общуването с него е един от пътищата за запазване на човешкото у човека. * Основната тема: Основната тема /хуманитарен проблем/ в разказа “Косачи” е темата за мястото и ролята на словесното изкуство в живота на обикновения човек, а също и за необходимостта от живот с любимия човек, защото “невидени очи скоро се забравят”.В същото време разказът ни прави свидетели на вземането на трудното решение дали да предпочетеш парите / изкарвани с честен труд, но далеч от родното място и любимия/ пред близостта на любимия. Основни проблеми: изкуството, живота и любовта! *Мотиви: В разказа “Косачи” се засягат мотивите за: – драмата на човека, жертва на социалната несправедливост; – заплахата на социалното за духовната цялост на личността; – тъжната загуба на човешката невинност и социалните корени на греха; – нестихващият пулс на живота, младостта, вярата, надеждата и любовта. В основата на тези мотиви лежат мъката, тъгата, човешката болка и страдание /елегични настроения/, но и оптимистични – радост от живота, обич към любимата и родното място, откриването на утехата и смисъла на живота. *Изразни средства /цветова гама/ : В разказа “Косачи” – на основата на контраста се гради общият смисъл на противопоставяне, на вечна борба между доброто и злото в света и в човешкото битие. Затова в разказа се откриват сравнения /царската дъщеря – очите “черни”, целувките й самодивски, измукващи кръвта и живота, а Пенка е “бяла като сняг” и “пъргава като сърна”. Контрастът върви и по линията на нощта /”тая черна нощ”, “тайнствена нощна тишина”, с “ тъжна прочувствена песен” и падаща звезда, предвесник на смъртта и лятото, внушаващо “мир и ведрина”; епитети –”лениво спокойствие”, тайнствени недра – копринена река, мъртво сърце; метафори – “мъртво сърце”, Марица разказва “невнятни приказки на нощта ” и пр.С помощта на изразните средства и контрастите в цветовата гама и композицията на творбата разказвачът подсказва времевите промени, многообразието на живота, динамиката на неговото развитие…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × 1 =