Комедията “Тартюф” – анализ

Насочена срещу всички “фалшификатори на благочестието” както сам ги определя Молиер комедията “Тартюф” представя философията на лицемерието и негативното й въздействие върху човешките възгледи за нравственост и почтенност. . С комедията си “Тартюф” Молиер язвително осъжда лицемерието, мнимите добродетели,наивното лековерие и безотговорноста,които са пуснали корени във всички сфери на живота. Художествените образи в комедията “Тартюф” са носители на една преобладаваща страст, порок или добродетел.Татрюф се е превърнал в синоним на лицемерието. Класическия еталон на безбожника лицемер- Тартюф- живее в човешкото съзнание, проявява се в нравственото поведение на хората. В мрежите на измамника ,скрит зад маската на добродетелен човек, попада Оргон. Заслепен от Тартюф той , както казва Дорина “откак дружи със тоя мях надут …………е станал просто луд”. За него гостът му се е превърнал в изповедник и съветник,по значим от близките му.Успял да омае стопанина на дома , натрапника Тартюф заема ролята на съдник в него ”и съди, и кори и хули тука всички”. .Всеки жест на набожност, щедрост,смирение и скромност е добре премерен коварен ход на двуличника. На показ той излага онова,което бързо впечетлява лековерния Оргон. Привидно Тартюф се отказва от всички земни блага ”връщаше назад всеки мой подарък”. Голямата заблуда на лековерника става благоприятна основа за изявата и налагането на лицемерния набожник. С фалшивото си благоприличие, с надменното си самочувствие на божи представител, със скрити зад тях нахалство, лакомия и безочие, опитният интригант Тартюф успява да спечели доверието на Оргон и на госпожа Пернел. Целта е добре премислена и постигната блестящо.Влиянието на наглия измамник е обсебило ума и чувствата на Оргон дотолкова, че той вече не е способен ни най малко на реална преценка,дори вече не може да се трогне от проблемите на близките си . Заслепението е дотолкова голямо,че бащата е готов да жертва щастието на дъщеря си единствено за да се хареса на Тартюф. Молиер разкрива опасната философия на лицемерната набожност чрез крсноречиви определения и ярки метафорични сравнения.Те въздействат на читателите, като по този начин ги приобщава към своята идея-да разобличи лицемерието. Убеден в безпогрешната си формула на измамничеството, скрит зад маската на лицемерието, Тартюф е съвсем безцеремонен. Обвинението на Дамис той дори не отрича, а чрез него изгражда сомообвинението си. Укорява се с толкова жар, че в крайна сметка невинния Дамис е изгонен от бащиния си дом и е лишен от наследство.Така с блестящо изиграната роля на оклеветен, лицемерът е съвсем близо до преследваната цел-да заграби имота и богатството на този,който ”по божий знак “ го е прибрал “ гол и бос във своя собствен дом”. След явното разобличаване ,Тартюф не се отказва от набелязаната цел.Напротив, той става още по нагъл и настъпателен, защото вече държи в ръцете си всичко, което му е поверил Оргон-дома и тайните документи .Лицемерния злодей стига до там ,че без сянка на угризение се готви да изхвърли цялото семейство на Оргон от къщи. В образа на Тартюф Молиер пресъздава типа на един особено опасен за обществото коварен измамник, чието изобличение съвсем не е лесно. Умението да превръща в лична изгода добрите намерения на другите, да убеждава с жестове и заучено красноречие е срамно оръжие срещу човешката нравственост и почтенност.Авторът воюва срещу лицемерието защитавайки хуманните принципи за истина и справедливост. Молиер създава комедията “Тартюф” като изобличение на лицемерната набожност, установила се като опасно явление във Франция през 17 век. Но комедията се превръща в безсмъртна творба, демаскираща една вечна човешка проява – лицемерието. Тя е присъда и над наивното лековерие и безотговорност. Само здравият разум може да се опълчи срещу коварството и прикрития егоизъм, да се издигне над тях и да избегне всички беди, които пороците неизменно носят.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen − seventeen =