Картината на града в цикъла “Зимни вечери” на Христо Смирненски

І Увод: Христо Смирненски е един от най-изявените български социални критици. По времето на написването на цикъла “Зимни Вечери” в България са се заменили ценностите на рода, майката, дома, семейството с надеждата за оцеляване в тежките дни. ІІ Теза: М1: Чрез з”Зимни вечери” христо Смирненски Показва как едността, безработицата са пуснали корен в умовете на хората от бедния работнически квъртал. М2: Жените, децата и старците , най-слабата част от населението са пример за трудния живот на бедните хора по време на І-та световна война . М3: Образът на бедния работнически квартал през зимата е доказателство за пречките и изпитанията пред хората. М4: Веселбата е немислима, там където им само тъга, плач и смърт М5: Скръбта и тягостната обстановка се носят като зараза- бързо и сигурно. ІІІ Доказателствена част М1: Чрез з”Зимни вечери” христо Смирненски Показва как едността, безработицата са пуснали корен в умовете на хората от бедния работнически квъртал. Извод 1: В цикъла “Зимни вечери” Смирненски излага на показ чувствата и емоциите на всички бедни българи, показвайки Преходно изречение: Като истинска зараза се носят скръбта и тъгата, превземайки най често сърцата на децата, жените и старците. М2: Жените, децата и старците , най-слабата част от населението са пример за трудния живот на бедните хора по време на І-та световна война . Извод 2: Смирненски показвайки жителите в бедния квартал, създава представата за пълна мизерия в капиталисическия град- пълна противоположност на демократичните идеи. Преходно изречение: като най-тежък за преживяване сезон, зимата хвърля своя отпечатък върху живота на хората. М3: Образът на бедния работнически квартал през зимата е доказателство за пречките и изпитанията пред хората. Извод 3: В “Зимни вечери” Смирненски създава картина изградена от три цвята: черно, бяло и жълто, сякаш хората се борят за своя живот. Преходно изречение: Цветовата обагреност води само до мисълта за смъртта М4: Веселбата е немислима, там където им само тъга, плач и смърт Извод 4: Тъгата се е настанила там, където няма изход от нея и това е при всички хора, неизбежно и нежелано. Преходно изречение: Авторът обобщава основната идея в цикъла “Зимни вечери” М5: Скръбта и тягостната обстановка се носят като зараза- бързо и сигурно. Извод 5 : Това е съдбата надвиснала над БЪЛгария- скръб, мъка , тъга и мизерия. ІV Заключение: Извод 1: В цикъла “Зимни вечери” Смирненски излага на показ чувствата и емоциите на всички бедни българи, показвайки. Извод 2: Смирненски показвайки жителите в бедния квартал, създава представата за пълна мизерия в капиталисическия град- пълна противоположност на демократичните идеи. Извод 3: В “Зимни вечери” Смирненски създава картина изградена от три цвята: черно, бяло и жълто, сякаш хората се борят за своя живот. Извод 4: Тъгата се е настанила там, където няма изход от нея и това е при всички хора, неизбежно и нежелано. Извод 5 : Това е съдбата надвиснала над БЪЛгария- скръб, мъка , тъга и мизерия.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 3 =