Какво кара Паисий да създаде своята ” История ” ?

Мотивите ,които карат Паисий да напише ” История славянобългарска “,са посочени в предисловието на книгата.То е озаглавено „Предисловие към ония,които желаят да прочетат и чуят написаното в тази история“ . Във време , в което голяма част от народа е неграмотен,е много важно книгата да се преписва и разпространява,да бъде четена на хората ,за да може знанието,събрано в нея,да достигне до повече българи . Родолюбието е основния мотив,които подтиква Паисий да създаде своята „ История “ . То е изразено в думите „Твърде много обикнах българския народ и отечество“.Понятието „род“ , което авторът използва , е равнозначно на „ народ “.По този начин Паисий подчертава,че във вените на всички българи тече българска кръв.Народът трябва да се чувства като общност от близки хора ,за да отстоява себе си сред другите народи. Знанието в книгата е събрано с много труд-затова е ценно.Тук няма желание за самоизтъкване на автора.Написаното в книгата показва неговата скромност.Той е събрал и обединил “Историята на българския народ“ за „полза и похвала“ на българите.Ползата е в това- да създаде у тях чувство за национална принадлежност ,което ще им помогне да се противопоставят на нападките и обидите,засягащи достойнството им като българи.Похвалата е в смисъла на изтъкване на всичко достойно и велико в българската история. Паисий адресира произведението си към два типа читатели : едните са родолюбиви българи ,които обичат народа и родината си и затова искат да знаят повече за миналото си . Другите са чуждопоклонниците , които се срамуват от рода си и се отричат от него , като четат и говорят на гръцки. Предисловието е изпълнено с разнопосочни чувства . От една страна са родолюбието и гордостта заради славното минало . От друга страна обаче , са гневът и заклеймяването на онези , които са забравили националната си принадлежност. Тези чувства намират израз в преобладаващата употреба на реторични средства – обръщения,въпроси и възклицания .Реторичното обръщение „О,неразумни и юроде!“ е заредено с гнева на автора,насочен към родоотстъпниците .За патриот като Паисий такива хора са лишени от разум.Признак за слабоумие е да се отричаш от народа си и от всичко негово – име ,език,духовност и минало. За да докаже на родоотстъпниците ,че нямат основание да се срамуват от това ,че са българи,привежда примери от историята.По този начин урокът и отрицанието неусетно преливат в противоположните чувства на гордост и утвърждаване .Те са породени от славното българско минало.Римляните и гърците много пъти са плащали данък на българите . За да има мир,чуждите владетели са давали дъщерите си за съпруги на български царе. От всички славяни първо ние сме имали царе,патриарх и християнски светци.Тези исторически факти трябва да са повод за гордост и самочувствие на българите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ten + fifteen =