Какво е мястото на мечтата в житейската драма на селския човек в „Мечтатели”

Тематиката на Елин-Пелиновото творчество е свързано с българското село.Писателят познава много добре социалните условия,при които живее трудовият селянин,спецификата на духовното му битие,проблемите,изпълняващи неговото нерадостно еждневие.Елин Пелин представя българският труженик със социалната му чуствителност,с моралните му и нравствени качества,с отношението му към природата и труда.Гради образ на българина,в който откриваме същности черти на националния характер.Авторовите герои често са страдалци,обречени на мъчителен труд,но във всяка трагична ситуация се прокрадва поне един светъл лъч,който прави съществуването малко по-поносимо.Елин Пелин утвърждава образа на „малкия” човек с неговите падости и неволи,с отчаянието и съпротивата му ,с обречеността и виталността му,с необходимостта да направи избор,който понякога превръща тривиалната ситуация в изключителна. Обликът на естетическия човек-търсач на красота и любов разкрива и разказът “Мечтатели”. Водещ в него е мотивът за спасителния копнеж по чудото. И тук упованието в утопията е опит за спасение от страданието, мизерията, несподелената любов. В изпълненото с трудности ежедневие на селския човек единственото нещо, което може да му дава сили и да го крепи е именно мечтата и надеждата, че тя ще се превърне в реалност. В разказа „Мечтатели” главните герои дядо Горан и Рустем разкриват един на друг своите мечти, които са свързани по някакъв начин с неща, които са им се случили. Младият човек упорито търси разковничето, което ще сложи ред в неговия живот и любимата му жена ще бъде отново при него. Дядо Горан от своя страна мечтае да притежава способността, каквото каже, това да се случва и освен това копнее да зърне бялата кукувица, която може да му донесе неизмерими богатства. Циганчето Рустем има една единствена цел през последните 2 години от живота си- да намери така желаното разковниче, което ще му донесе голяма радост и за него повече няма да има невъзможни неща. Той проявява готовност и през следващите 2 години да продължи с търсенето – белег за неговата упоритост и копнеж да притежава, каквото си поиска, но най-вече жената, завладяла сърцето му. Тази мисъл ръководи неговото съществуване и той си е поставил ясна цел в живота. Макар и да му се струва невъзможно, той продължава да я преследва, защото никой не може да му отнеме мечтата. От друга страна дядо Горан разказва на Рустем за 2 свои мечти. Едната от тях е да може да определя, какво да се случва и ако притежава тази дарба, той би направил света по- добър, без никакви болести и сиромашия. Това показва, че дядото е добър човек, който желае доброто на всички и който иска да премахне несправедливостите на живота. Той разказва на Рустем различни случки, свързани с некомпетентността на докторите и се възмущава от тяхната работа, което може би е причината за това негово желание да не съществуват болести. Другата му мечта е насочена изцяло към самия него- желае да види бялата кукувица, която ще му донесе големи богатства. Това е нещо, което може би всеки човек иска да притежава. Тези негови мечти, макар и невъзможни за осъществяване, впечатляват много Рустем, който много внимателно слуша всяка дума. Мечтата е единственото нещо, което не може да бъде отнето от човек и тя има силата да го крепи в трудни моменти и да му дава кураж да продължи напред. Думите на дядо Горан „как ще живеем, ако не гоним измамата…” , т.е. ако я няма илюзията, издигат човешката фантазия до животоспасяваща „билка”, помагаща на селяка да се справи с несгодите като съхрани своята виталност. Така поривът към мечтата се оказва основен естетически импулс за селската личност. Разказите на Елин Пелин са размисъл на човека и неговото присъствие в света,за болките и надеждите му,за вярата в доброто,чрез която той съществува.Разкрита е жизнеността на народа,но е внушена и драмата на „малкия” човек,които е в екзистенциалната самота,в прекъснатите връзк с другите или с природата,в осещането за изгубена опора и сигурност.Елин-Пелиножият герой изживява събитията както може,търси правдата и все не я намира,приема судбата си със съзнанието ,че не може да я промени.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 1 =