’’Има ли мяасто за гняв в моето сърце?” (есе)

Има ли място за сняв в моето сърце?Според мен няма !Поне в моето сърце няма защото ние сме още твърде малки за да имаме в сърцето си гняв нужда за мъст и злоба.Аз смятам че ние още не сме видяли всичи не разбрани хора които имма по света.Всичката болка която се таи ж хората.Не трябва да запълваме сърцето си с гняв като може то да бъде запълнено с любов приятелски чувства и алтроизъм.Мисля че всеки от нас трябва поне малко да бъде алтроист сам по себе си .Беден или богат ти си човек не можем да се държим като животни един кам друг .Много е лесно да си гневен и да отмаштаваш,но е изклиючително трудно да простиш и да обичаш.Примери за гняв можем да срещнем навсякъде: в училище, на работа,в кафенето,в магазина и на много други места.Гняв се среща дори и в литератърните произведения. Гневът в произведението “Илиада”на Омир се среща най-ярко в поведението на Ахил един от главните герои на произведението когато тои разбира че най- добрият му приятел Патрокъл е убит от троянеца Хектор Ахил решава , че това е най-големият му враг.Неговото сърце се изпълва с гняв и иска да си отмъсти за убийството на прияреля му.Когато Хектор се изправя срещу Ахил сърцето на ахееца е изпълнено единствено с гняв. Гневът му достига крайната си точка когато набожда неколкократно тялото на троянеца със своето копие и след това завързва оскверненототяло за своета колесница и обикаля Троя.По този начин Ахил смята, че е отмъстл за смъртта на Патрокъл. Но не само сцени на гняв могат да се открият в “Илиада”.Има и много сцени на любов и разбирателство.Една от най-романтичните но и в същото време трогателна е сцената в която Хекто се сбогува със своята жена Андромаха на портите на Троя.В този момент Хектор е много огорчен защото той предусеща, че сигурно повече няма да се види с жена си Андромаха и своя син Астанакс.Но той тръгва защото трябва да изпълни своя дълг към народа си и към своето семейство макар че му е твърде тежко.Тук може да се открие любов не само към любимата ,но и към родината си.Живота в днешно време е много труден и според мен не трябва да си” затормозяваме” сърцата с това чувство което би трябвало да ние непознато.Сърцата ни единствено трябва да се пълнят с любов и разбирателство защото за него винаги има място в съцата.Трябва да си пмагаме един на друг защото иначе няма да просъществуваме напред!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen − four =