„За буквите” – писмеността и глобализиращия се свят

Благодарение на светите братя Кирил и Методий и техните ученици, нашият народ ще остане завинаги в световната история, давайки на Европа една от трите й официални азбуки – кирилицата. Трудно е да се осъзнае важността и огромното значение на това дело. Фактът, че българи са създали писменост, която до днес се използва от толкова много хора, е нещо, с което не само можем да се чувстваме значими за света. Ние трябва да се гордеем! За мен да пиша и говоря на родния си език е огромно удоволствие. Богатството, благозвучието и красотата му предизвикват у мен чувство на възхищение. Тъжно е, че днес повечето млади хора не оценяват това. Тинейджърите масово употребяват латиницата, най-вече в интернет-пространството. Незачитането на предимствата на българския език води до незачитане на българската култура. А това е недопустимо. Не можем да се наречем българи, щом не използваме родния си език. Той е символ на българската национална история и памет, той представлява мост между всички българи по света, той ни събира в едно цяло, наречено българска нация. Ние българите бихме могли по-често да разлистваме своите книги и учебници, на чиито страници са отпечатани най-значимите творби на българската литература, за да не забравяме колко богат и звучен е езикът ни и колко съществена роля изиграва създаването на славянската писменост за бъдещето и развитието на народа ни. Едно такова произведение е „За буквите” на Черноризец Храбър. В пламенната защита и възхвала на славянската азбука си личи безкрайната гордост и обич на автора към нея. Благодарение на своето будно гражданско съзнание, публицистът отхвърля упреците и обвиненията срещу българската азбука, език и литература. Чрез използваните контрасти, аналогии, библейски цитати и риторични въпроси Черноризец Храбър показва превъзходството на славянската писменост. Целият трактат е пропит с обич, гордост и преклонение пред светите братя и създадената от тях азбука, която и до днес е символ на българската идентичност. Прекрасно е, че в нашата страна се чества 24 май като ден на славянската писменост и култура, че има песни, създадени специално за празника, че от малки пеем химна, възхваляващ братята Кирил и Методий. Но е важно ние да оценяваме наистина стойността на това дело. Защото кирилицата е не просто иконката в долния десен ъгъл на монитора. Тя е причина, заради която да се чувстваме горди, че сме българи, тя е символ на отваряне и мост между различни култури и религии.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8 + 15 =