“За буквите”- възхвала на писмеността

Създадено през ІХ век, съчинението “За буквите” е познато на съвременния читател не с оригиналния си вариант, а благодарение на преписите, създавани през вековете. Когато е създадено съчинението, неговата стойност се измерва с проявения хуманизъм, държавнотворческа мъдрост и християнска убедителност. “За буквите” има изключително висока духовна стойност, от която българските книжовници през средновековието черпят морални сили и аргументи в борбата за отстояване на народността. Основна тема е закщитата на славянската писменост от всички противници на човешката духовност. Завоюваното от славяните чрез буквите на Кирил, осветени от Бога е реален принос в развитието на средновековната култура. Старобългарския автор не крие езическия, предхристиянски период в развитието на славянските духовни търсения: “Прочее преди славяните нямаха книги, но бидейки езичници, четяха и гадаеха с черти и резки.” Нямат книги, но се стремят към знание. Разчитат на тайните, мъдри знаци на природния разум, за който говори всичко в обективния материален свят. Макар, че нова вяра и ново хуманно значение просветляват душите на славяните, те не могат да изпишат на роден език с цялата обич на сърцето си праведното Христово слово. Това ново изпитание за духа на славянския род е преходен етап в културното им развитие. Те са поели по пътя на християнската цивилизация и имат право на своя писменост, за да оставят на поколенията своята почит към Божествения разум, изразена с “пламенното слово” на роден език, изписан със славянски писмена. Историческата необходимост налага само един “истинолюбив” и мъдър мъж – Кирил – да създаде буквите на новопокръстените славяни, което е слава и чест за целия християнски свят. Не укор, а похвала заслужава славянското културно дело, свързано с творческия акт на създаване и усъвършенстване на буквеното слово. Старобългарският автор се гордее със създаденото от Кирил:”А славянските книги сам св. Константин, наречен Кирил ги преведе и буквите създаде за малко години…Затова славянските букви са по-свети и по за почит, защото свят мъж ги е създал, а гръцките –елини езичници”. Художествената полемика постига своята основна цел – защита на славянското книжовно и просветно дело. Основните обвинения, които “не изричат”, но реално имат противниците на славянската писменост са, че създадената от Свети Констатнит Философ азбука е несъвършена, защото се състои от 38 букви, а гръцката има само 24; славянските книги не са необходими, защото не са “изначални”. Тези обвинения старобългарският писател опровергава като използва умело знанията си за езика и писмеността на гърците. Спокойно и аргументирано, разкривайки незнанието на опонентите си, авторът на съчинението убеждава, че броят на буквите съответства на звуковия състав на езика. Полемичното слово на писателя не пропуска да обори доводите на опонентите си, които твърдят, че славянските букви не са озарени от Божията промисъл. От всеки ред лъха нескрита гордост и национално самочувствие на автора от културната сила и мощ на славянската духовност. Това е неговото вдъхновено послание към идните поколения. Авторът на съчинението “За буквите” е не само личност с блестящ ум и познания на учен, но и мислител, мъдрец, който успява да проникне в бъдещето със силата на своята мисъл. Той е творец със свободен дух, който ясно разбира огромното значение на писмеността за укрепване на държавността. Славянските писмена ще пребъдат във времето, защото те са дар от Бога :…”ако запиташ славянските азбукарчета, като речеш:”кой ви е създал азбуката или превел книгите?”, всичи знаят и в отговор ще рекат “Свети Константин Философ, наречен Кирил: той ни създаде азбуката и преведе книгите и брат му Методий. И ако попиташ в кое време, то знаят и ще рекат, че през времето на Бориса българския княз”. Малко са народите, които могат не само да назоват точната година, в която е сътворена писмеността им, а и личностите, положили начолото на съзидателната духовност.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 − 1 =