ЗАБРАНЕНИЯТ ПЛОД – есе

“… Тогава змията рече на жената: не,няма да умрете… в деня,в който вкусите от тях, ще се отворят очите, и ще бъдете като богове,знаещи добро и зло …” БИБЛИЯТА Още от Адамово време всяко нещо,което е било забранено и недостъпно,се е превръщало в привлекателно и желано. Опитването на “ забранения плод” е свързано с натрупване на желанието за нещо по-голямо,нещо което ще доведе до тъй наречената мъдрост,която върви успоредно със житейския път,но едновременно с всичко хубаво везните винаги наклоняват в тази посока в която душевността,аурата,мисълта,позитивноста и сърцето избират правилния ход на личността, която е единствена за всеки индивид.Дали човек ще избере по своя път да бъде лош или добър Господния син-Иисус Христос обича всеки и на всеки дава най-важното в живота-любов За това голяма част от днешното поколение искат да опитат от всички изкушения във преливащите цветове тръгващи от бяло към черно и когато не съумеят да се самосъхранят и самобичат тръгват бързейки надолу по-страшната стълба към Ада.Точно по този път мислейки,че трябват да изпитат всикчи тези нюанси на тъй наречения “екстремен живот”,спъвайки се и падайки а ако не усетят силната ръка до себе си те главоловно се хвърлят за да докоснат “забранения плод”. За добро или лошо тези неща трябва да бъдат изпитани, за да могат да бъдат осъзнати,но нишката е много тънка между доброто и лошото,но е трудно да я запазиш цяла,защото изкушенията са много и в съвременния живот те просто бълбукат украсени със маската на Дявола,която може да бъде многолика,многоцветна,блестяща, но в дълбоко себе си в дъното е страшна,грозна и черна бездна. Пред перспективата да помисли за образованието си, той почти винаги предпочита да отиде на дискотека или да пропилее времето си с някакво удоволствие, което обикновено е забранено. Голяма е сладостта от опитването на всичко забранено,но в много редки случаи,то води до добър резултат. Опитването на “забранения плод” носи със себе си риска от допускане на някаква грешка, но и носи вероятността след това да получим познание,което ще ни бъде необходимо в живота. В този смисъл опитването на “забранения плод” има двояко значение. Тръпка е, когато нагазваш във водите на забраненото, когато вкусваш от непознатото. Но се изисква силна воля да понесеш последствията и да подчниш на здравия разум и морал,за да може изкачвайки стълбите на живота със всяка следваща стъпка да си по-уверен,по-силен,по-добър изпълнен с добронамереност,вяра в Бога за да достигнеш мечтите си,”бягайки от забранения плод”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 − 11 =