Елисавета Багряна- „Вечната”

Стихотворенито „Вечната” от Елисавета Багряна разкрива диалектиката на живота и смъртта, на смъртното и безсмъртното. Лирическият текст осмисля човека като парадокс- той е тленен и вечен, победен от смъртта и олицетворение на всесилния живот. Със способността си да дава живот жената представя тази парадоксална логика на човешкото.Тя е вечна в своята анонимност, тя може да бъде Ана или Мария, но истинското и име е живот. Творбата внушава, че значимостта на отделното същество е във връзките му с другите. Творбата е изградена от две строфи. Съдържащи контрастни образи, те се противопоставят по смисъл и разкриват диалектиката на живота и смъртта. Първата представя смъртта и внушава, че тя е окончателна и безвъзвратна. Втората е апотеоз на живота, пред който смъртта е безсилна. Първа строфа изобразява мъртвото тяло. Тя акцентира върху смъртта като състояние на тленната плът. Родилката е „безкръвна”, „безплътна”, „безгласна”, „бездиханна”. Натрупването на думи, съдържащи представката „без-„ създава усещане за постепенно извличане на плътта, за изчезване на материята. С няколко пластични щриха е подчертана безвъзвратността на смъртта. Хлътналите очи са притворени, устните- стиснати, ръцете- „навеки скръстени”. Анафората затвърждава усещането , че тази „житейска повест” е приключила окончателно: …не ще се вдигнат тънките клепачи, не ще помръднат стиснатите устни… Реторичният въпрос, с който започва втората строфа, предизвиква обрат. Оказва се, че смъртта все пак не е окончателна, че животът я побеждава. Духът е по- силен от мимолетната материя. В новороденото е преминала кръвта и душата на родилката. Творбата използва едно от класическите противопоставяния- тяло- душа. И дава също така класическо решение, пречупено обаче през призмата на женската проблематика- тленното женско тяло носи духа на живота. Лирическият текст осмисля човека кото парадокс- той е тленен и вечен, победен от смъртта и олицетворение на всесилния живот. Последните стихове подчертават телесната продълженост на жената в потомството. „Внучката ще носи всичко”, всички черти на починалата. Потомството „повтаря” своите предци и в това е вечността на човека. Творбата открива неговата парадоксалност. Като индивид той е във властта на временното, „има” единствено мимолетното, страданията и смъртта. Но чрез кръвната връзка с другите той придобива вечност. Животът чудодейно отменя смъртта, той установява неотменимата власт над всичко. Самият той е чудо, по- силно от смъртта. Чудото на живота е чудо на възкресението. Животът и смъртта са вечно противоречие. Но творбата открива между тях неочаквана прилика- и едното, и другото отнема името. „Все едно дали Мария или Ана е” мъртвата- смъртта уеднаквява, заличава индивидуалното. И животът уеднаквява, защото е съставен от повтарящи се истории. Отново някоя Мария или Ана ще бъде обикната, отново сливането на влюбените тела ще даде живот. В житейския кръговрат единичното придобива смисъл във връзка с цялото, значимостта на отделното същество е във връзките му с другите. Името губи значение, защото всяко женско същество носи у себе си Жената, вечното начало.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 + 5 =