“Дядо Горио” – анализ

Романът на Оноре Дио Балзак-“Дядо Горио” е една реалистична картина на животът на френското буржоазно общество.Разкривайки нравите му,авторът внуава идеята,че нито една личност не може да се развие И оформи ако живее в противоречие със законите на средата в която живее.А според най-важния закон на това общество,парите,златото,богацвото се ценят много повече от човеският живот.Същото това общество унижава човека,разбива семействата,осквернява приятелствата.човек изгубва своята съвест И нравственост. Обитателите на дома “Воке”,са умален модел на тогавашното общество.Балзак описва всеки един от тях с външните характерни особености И с душевните качества. Госпожа Воке,господарката на пансиона съди за хората по техните богатства,по парите който може да получи от всеки един от тях.Тя е ал4на за пари,а скъперничеството е основна черта на характера и. Идеята за силата И властта на парите,авторът показва И описвайки главния герой в романа-дядо Горио.Милионите,които той притежава са изтичникът за нещастията му по късно.Като всички богати буржоа И той смята,че парите са смисълът на живота И че с тях човек може да си купи всичко.Такова е мнението И на неговите дъщери,които той обича безумно-Анастази И Делфина.Дядо Горио дава всичко за тях.Но неговата обич,надхвърля разумната бащина обич.Той задоволяма всяка тяхна прищявка,изпълнява всяко тяхно желания без да се замисли за лошите последствия вуурху възпитанието им.Така още от малко те стават самовлюбени егоисти.За Горио,дъщерите му са радостта в живота,но И най-страшният източник на разочарование.Със своят егоизъм,неблагодарност И коравосърдечие те убиват любящия ги баща.Неговата смърт е покъртителна.Той умира като просяк без дрехи,в зимно време без отопление в пансиона на госпожа Воке.Трагедията на дядо Горио не е лична,тя е обществена.Балзак разкрива типични за буржоазното общество явления.В последните минути от живота си,стареца разбира заблужденията си И обвиненията,които отправя към дъщерите си И техните мъже,са всъщност обвинения към обществото: “Ах,ако бях богат,ако бях запазил богацвото си,ако не бях им го дал,те щяха да проливат сълзи.Но нищо!Парите дават всичко,дори И дъщери!” Страдание носят думите на дядо Горио,произнесесени в предсмъртния му час:”В този миг виждам целия си живот.Измамиха ме!Те не ме обичат,никога не съм ме обичало!…Никога нищо не успяха да разберат от моите мъки,от моите страдания,от моите нужди И за смъртта ми нямаше да разберат.Те дори не успяват да проникна в тайната на любовта ми…Ето ми наградата,изоставиха ме!”Свидетел на страданието му И на огромната му обич става студентът Южен Дио Растиняк.Пристигнал наскоро от оровинцията,той има амбицията да постигне всичко в живота си чрез труд И спосоности.Но скоро след пристигането му в пансиона,неговите планове се променят.Целта-висшето общество,може да се завоюва И с по лесни средства-парите.Растиняк се убеждава,че в живота успяват не тези,които разчитат на силите И способностите си,не тези,които имат чисти идеали,а о нези,които са безогледни в средствата си.И неговият идеализъм малко по малко започва да се изпарява.И той казва:”Аз трябва непременно,на всяка цена да забогатея”.Тук вече прозират алчността И сребролюбието на героя.Те се засливат все повече И повече. Докато младият Растиняк е още начинаещ в този първи роман от поредицата “човешка комедия”,един друг герои,натрупал богат жизнен опит,прави задълбочен,макар И звучащ цинично,анализ на своето общество,на своето време.Благодарение на острия си ум И хладнокръвието си,той отдавна е прозрял това, което дядо Горио достига едва на смъртният си одур И до което на Южен предстои да се докосне в бъдеще-покварата на света И средствата, които той може да бъде поставен на колене.И Вотрен има “идеал”-порочен И егоистичен “идеал”-да спечели ,независимо по какъв начин,200 хиляди франка И с тях да купи двеста негри И да стане плантатор в Америка.”С този черен капитал-заявява той,след десет години ще имам три-четири милиона.Ако сполуча,никoй няма да ме попита:”кои си ти?” ще бъда господин четири милиона-гражданин на съединените щати”.Това са “идеалите”на Вотрен.”Идеали” на хищник И грабител. Отново в основата на всичко са алчността И парите. Романът на Балзак “Дядо Горио”,отвежда чятеля към дълбокомъдри мисли И нравствени поучения.Авторът описва всички свои герои И набляга на значението на парите в техния живот.По този начин изяснява проблемът за ролята на обществените нрави върху личността

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five + nine =