Дон Кихот и Санчо Панса днес – есе

Времето върви напре единствено ти да бъдеш добр единствено ти да бъдеш добре, стремежа към абсолютната и к единствено ти да бъдеш добре, стремежа към абсолютната и към личната ъм личната е, стремежа към абсолютната и към личната д и напред, животът, хората и светът се променят, но Дон Кихот и единствено ти да бъдеш добре, стремежа към абсолютната и към личната Санчо Панса единств единствено ти да бъдеш добре, стремежа към абсолютната и към личната ено ти да бъдеш добре, стремежа към абсолютната и към личната винаги ги е имало и ще ги има. Защото олицетвор единствено ти да бъдеш добре, стремежа към абсолютната и към личната яват единствено ти да бъдеш добре, стремежа към абсолютната и към личната двете с единствено ти да бъдеш добре, стремежа към абсолютната и към личната ъщности в природата на човека – идеализма и п единствено ти да бъдеш добре, стремежа към абсолютната и към личната ра единствено ти да бъдеш единствено ти да бъдеш добре, стремежа към абсолютната и към личната добре, стремежа към абсолютната и към личната гмати единствено ти да бъдеш добре, стремежа към абсол единствено ти да бъдеш добре, стремежа към абсолютната и към личната ютната и към личната зма, желанието да гониш “орел в небесата” или да държиш “врабче в ръката”, порива да направиш другите щастливи и желанието единствено ти да бъде единствено ти да бъдеш добре, стремежа към абсолютната и към личната ш добре, стремежа към абсолютната и към личната правда. И всичко това е въпрос на личен избор. И днес повече отвсякога Санчо Панса и санчопансовците са живи. Тези хора мислят единствено ти да бъдеш добре, стремежа към абсолютната и към личната единствено за себе си, собственото си благополучие и удобно съществуване. Не притежават кой знае какви човешки качества, но не се и стремят да ги развиват. Не са убедени, че о единствено ти да бъдеш добре, стремежа към абсолютната и към личната бразованието, знанието и преодоляв единствено ти да бъдеш добре, стремежа към абсолютната и към личната ането на препятствия развиват личността. Живеят от раждане единствено ти да бъдеш добре, стремежа към абсолютната и към личната то си до смърт единствено ти да бъдеш добре, стремежа към абсолютната и към личната та по един и същ начин – пресметливо, предпазливо, правейки си сметка на всяка кv единствено ти да бъдеш добре, стремежа към абс единствено ти да бъдеш добре, стремежа към абсолютната и към личната олютн ед единствено ти да бъдеш добре, стремежа към абсолютната и към личната инствено ти да бъдеш добре, стремежа към абсолютната и към личната единствено ти да бъдеш добре, стремежа към абсолютната и към личната ата и към личната рачка и за всяко нещо. Мечтаят за живота на богаэ единствено ти да бъдеш добре, стремежа към абсолютната и към личната тит единствено ти да бъдеш добре, стремежа към абсолютната и към личната е и успелите, ид единствено ти да бъдеш добре, стремежа към абсолютната и към личната еал в живота им е обаче само материалното. Имат ел единствено ти да бъдеш добре, стремежа към абсолютната и към личната емен единствено ти да бъдеш добре, стремежа към абсолютната и към личната тар единствено ти да бъдеш добре, стремежа към абсолютната и към личната ни и незначителни амбиции- да се възползват от наивността на другите, да са нахранени и облечени, да им е топло и удобно. Често санчопансовците са наивни и беззлобни хора, но в същото време и безлични и единствено ти да бъдеш добре, стремежа към абсолютната и към личната неинтересни. За тях най – важните неща в живота са вещите. И когато не могат единствено ти да бъдеш добре, стремежа към абсолютната и към личната да ги имат, оправдават неуспехите си с другите, с несправедливия към тях живот, с нещастната съдба. Нямат ценностна система, защото са убедени, че не чрез упоритост, воля и усилия могат да бъдат единствено ти да бъдеш добре, стремежа към абсолютната и към личната щ единствено ти да бъдеш добре, стремежа към абсолютната и към личната астливи, а чрез шанс, късмет или дори случайност. И днес Дон Кихот и донкихотовците са живи. Те са значително по – малко в сравнение единствено ти да бъдеш добре, стремежа към абсолютната и към личната със санчопансовците, но никога няма да изчезнат завинаги от лицето на земята. Тези хора живеят с мисълта, че и светът, и хората, единствено ти да бъдеш добре, стремежа към абсолютната и към личната и животъ единствено ти да бъдеш добре, стремежа към абсолютната и към личната т винаги могат да бъдат променени. Донкихотовците са странни личности, често ги мислят за чудаци, а и не ги разбират. Понякога другите ги иронизират и подиграват, но това не ги засяга. Донкихотовците живеят в св еди единствено ти да бъдеш добре, стремежа към абсолютната и към личната нствено ти да бъдеш добре, стремежа към абсолютната и към личната ой измислен свят, но се чувстват добре. Вярват в честността, благородството, единствено ти да бъдеш добре, стремежа към абсолютната и към личната добротата и се опитват по всякакъв начин те да станат начин на живот на всички останали хора. Провалите и неуспехите в живота не ги плашат, а ги правят дори по – силни. Неразбирането на околните не ги засяга. Убедени единствено ти да бъдеш добре, стремежа към абсолютната и към личната са, че егоизмът е отрицателно качество и се раздават на всички. Не тър единствено ти да бъдеш добре, стремежа към абсолютната и към личната сят нито благодарност, нито признание. Стремят се към абсолютната исти единствено ти да бъдеш добре, стремежа към абсолютната и към личната на и я бранят с всички средства. Тези хора търпят всякакви удари – и от другите, и от живота, и от съдбата мъдро и достойно, защото знаят, че светът е несъвършен. Животът им е борба в името на Доброто и Справедливостта. Донкихот единствено ти да бъдеш добре, стремежа към абсолютната и към личната овците и санчопансовците са двете лица на човека. Едните са странни самотни птици, другите са цяло ято. Самотните единствено ти да бъдеш добре, стремежа към абсолютната и към личната птици летят високо и това ги прави щастливи. Другите търсят трохи единствено ти да бъдеш добре, стремежа към абсолютната и към личната в ниското. И всичко това единствено ти да бъдеш добре, стремежа към абсолютната и към личната само по себе си не е нито добро, нито лошо, а е просто въпрос на избор.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × five =