Дневникът на Мими Тромпеева- един поглед към света (“Дамата с рентгеновите очи”)

Част от разказа на Светослав Минков „Дамата с рентгеновите очи“ е представена с дневника на главната героиня Мими Тромпева. Той показва погледа към света на героинята. Дневникът на Мими Тромпеева показва един забавен поглед към света.Въпреки диаболичния характер на случващото и се,Тромпеева не се плаши от живото гробище около себе си и дори се забавлява с него.За нея е забавно да вижда мозъците и структурата на телата на различните хора.Чрез дневника авторът иска да покаже как Мими Тромпеева гледа на света. Станислав Минков включва дневника на героинята в творбата,за да докаже достоверността на действията.Но с него той не представя единствено мисленето и ежедневието на Мими Тромпеева.Тя е събирателен образ на всички аристократи от нейното съсловие.В дневника са използвани много чужди думи.С тях Мими Тромпеева иска да покаже,че е образована и е от висока класа.Мими Тромпеева и приятелите и от хайлайфа смятат себе си за по-образовани и по-извисени от останарите хора,но рентгеновият поглед на героинята доказва,че всички от висшето общество нямат мозъци.Мими Тромпеева смята това за нормално. Дори тя смята,че мозъците на хората от хайлайфа са от специална материя,която не се вижда.Това показва нейния повърхностен поглед към света,дори когато вижда същността на хората,тя не променя вижданията си.Дневникът представя един повърхностен поглед към света.Мими Тромпеева забелязва,че никой на соарето няма мозък.Това,че тя не осъзнава глупостта на хайлайфа,показва,че може би и тя няма мозък.Дневникът играе роля на очите на Мими Тромпеева.За Мими Тромпеева интелигентността се изразява в повърхностни знания за „ефекта на различните парфюми и чистенето на зъбите с клечка при официалните динета“.Дневникът отвежда в свят на завист и лицемерие: „скелетите им бяха ужасно разширени в ханша“, „…как дробовете им се издуват от завист“, „Простачки“,въпреки тези реплики на Мими на края на соарето се разцелуват и прегръщат.В дневника на Тромпеева има противоречие в разсъжденията и.Първо тя изтъква,че Жан знае „всички улични песни на простолюдието…“ и след това Мими изтъква колко е „интелигентен и възпитан“.Дневникът на Мими показва надменността на буржоазията.Героинята обяснява липсата на мозъци при хайлайфа с това,че богаташите трябва да се различават някак от „обикновените хора“.Хората от буржоазията са представени и чрез своето скъперничество.При женитбата на дъщеря си бащата на Мими Тромпеева трябва да се раздели с три милиона от богатството си и затова упорства да позволи на дъщеря си да се омъжи.Дневникът ни показва безмисления живот на хората от хайлайфа.Те не работят,животът им се върти около „соарета“, „динета“ с хора от „бомонда“.Неомъжените прекарват ежедневието си да си търсят богат и красив съпруг без да се интересуват от вътрешните му качества.Мими Тромпеева има възможностэда проникне отвъд повърхностната красота на хората.Тя не оценява това и не се отклонява от скрупулите и принципите си. Дневникът в „Дамата с рентгеновите очи“ ни показва един необикновен поглед към света.Светослав Минков ни показва ежедневието и принципите на хора от висшето общество през ранните години на двадесети век.Това произведение е едно от най-впечатляващите творби на Светослав Минков.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ten − five =