Десетте Божи заповеди нравствени норми ли са и до днес? – есе

Десетте Божии заповеди необходими ли са ни или просто са един остарял етап от развитието на цивилизацията?Това е един въпрос, на който отговорът според мен е само един – да,разбира се,че са ни необходими. Но много от нас не знаят защо имаме нужда от тях.Със самото си създаване десетте божи заповеди са засягали отношението между Бога и хората и отношението на човека към ближния си.В наше време те играят същата роля,но нашето отношение към тях не е еднакво.Има хора,които даже не са чували за божиите заповеди,има и такива които ги спазват и живеят чрез тях.Но има и много други,които знаят за тяхното съществуване и смятат,че те не са им необходими,но в същото време не осъзнават,че донякъде те са част от живота им.Ако не беше така сега щяхме да крадем,убиваме и лъжем,нямаше да знаем какво е добро и нямаше да можем да правим разлика между доброто и злото.Много от нас не осъзнават необходимостта на тези заповеди,но ако не бяха те нямаше да сме и ние,защото чрез тези десет заповеди Бог ни е насочил към правилният път на нашето същствуване,пътят към доброто и пътят на безпроблемния преход към бъдещето. Десетте божи заповеди са създадени векове преди Христа и ще продължат да съществуват още дълго време.Ще бъдат съхранявани и предавани на много и различни поколения и съм сигурна,че няма да бъдат забравени от никого.Десетте божи заповеди са посланита, които еврейският народ оставя на следващите поколения.Те мотивират обществото към реалността на настоящето,чрез тях се обобщават традициите и натрупаният жизнен опит на предходните поколения. Десетте божи заповеди са част от живота ни и именно те ни помагат да живеем в една достойна за човечеството хармония.Това е техният смисъл и това е тяхната роля в живота.И дори без да искаме,малко или много,ние ги спазваме,защото те са ни дадени за това-да ни съпътстват в живота.Те са една голяма необходимост за човешкото съществуване.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 − 2 =