Десетте божи заповеди

1.”Aз съм Господ,Бог твой..да нямаш други богове освен Мене” Тази заповед оставя началото на Моисеевия закон.С нея се слага преграда пред почитането на други богове,а също се подчертава монотеистичния характер на еврейската религия.За евреите съществува само един бог и еди народ,свързани с мистичен завет.В тази разпоредба се установяват нравствени и религиозни норми на колективното битие.С това послание ясно се вижда колко ревнив е Бог и как със своите заповеди желае да съхрани съкралното у народа,не желае да се кланят на други богове,а иска само на Него..да вярват само в Него. 2.”Не си прави кумир и никакво изображение на онова,що е горе на небето,що е долу на земята,що е във водата;не им се кланяй и не им служи..” След грехопадението хората не могат да виждат пряко Бог-той им се явява като светлина или дим.Тази заповед отразява вяврването им в това.Той не желае да правят разни изображения и да им се кланят-Той желае да вярват в Него и да се кланят само на Него,защото вярата в истинското,в съществуващото е най-могъщата сила на този свят. 3.”Не изговаряй името на Господа,твоя Бог..” Тази забрана използва един от основните митологични и магически механизми,така нареченото “табу”,за да попречи на несериозното отношение към Бога.Вярващите Го викат,щом се нуждаят от помощ,а невярващите изговарят напразно името Господне.. 4.”Помни съботния ден,за да го светиш;шест дена работи и върши в тях всичките си работи;а седмия ден е събота на Господа,твоя Бог.” В тази заповед се регламентира най-важният механизъм на затвореното общество,чрез който те съхраняват ценностната си система-празникът.За да се запази един народ трябва да се почитат традициите и обичаите му. 5.”Почитай баща си и майка си,за да ти бъде добре,и за да живееш дълго на земята…” В днешно време скандалите между деца и родители са доста срещано нещо.Тази заповед би трябвало да ни подтиква към това да се замислим за нашата кръвна връзка с родителите.Когато ги гледаме погледа ни трябва да бъде изпълнен с благодарство,преклонение и любов.Едва тогава ще бъдем щастливи. 6.”Не убивай.” Тази заповед изразява нашите ултиматоми,защото всички сме грешни и именно за това не можем да съдим другите за грешките им,още по-малко с убийство.Бог сам решава кой какво заслужава и кой какво трябва да получи за стореното.Да убиеш означава и ти да будеш убит. 7.”Не прелюбодействай” Тази забрана охранява живота на рода,а от там и живота на отделния негов член.Заловените в прелюбодейство са били убивани с камъни.Сега няма такова наказание,но който прекрачи закона-нарушава трите основни ценности на рода:кръвната връзка,брачната връзка и родовото имущество. 8.”Не кради.” Тази заповед се е отнасяла главно за кражба между “свои”.Да се присвои имущество на “чуждия” не е било забранено,защото за “чужд” тогава се е смятала природата.Да крадеш от близък означава първо да нарушиш Божията заповед,и второ да нарушиш собственото си достойнство и съвест.По-добре поискай,отколкото да вземеш без позволение. 9.”НЕ лъжесвидетелствай против ближния си.” Според християнската норма “ближен” ни е всеки човек.Да излъжем против някой,значи да излъжем и за него,с което рушим нравствената връзка между хората и предаваме доверието му. 10.”Не пожелавай дома на ближния си;не пожелавай жената на ближния си,нито нивата му,нито роба му,нито робинята му,ни вола му,ни осела му..-нищо,което е на ближния ти.” В тази заповед детайлно са изброени обектите на брачна връзка и родово имущество.С определението “пожелавай” обаче заповедта се разпростира не само върху фактическото отнемане на изброените блага,но и върху тяхното мисловно пожелаване.Насочена е срещу зависта,която най-често стои в основата на раздорите между хората. Десетте Божи заповеди засягат строго задълженията ни към Бога и отношението ни към ближните.Разкриват правата и лешенията,които трябва да правим.Да вярваме и да почитаме тези Божии послания,означава да бъдем обичани от Бог,да сме в мир със себе си и с хората около нас.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 − 13 =