“Дамата с рентгенови очи” – Светослав Минков

В разказа “Дамата с рентгеновите очи” Светослав Минков изслед- ва и изобличава лишеното от духовност човешко съществуване.За тази цел той използва науката като проявител на негативните тен- денции.При Светослав Минков научното откритие е повод да се направят изводи за това,какво се променя у човека,какви са по- следствията от прогреса,как той трябва да се заплати. Авторът изобличава пороците и недъзите и по този начин изгражда образ на един свят, далеч от духовното и обикновените човешки радости. Мъдростта,скромността,добротата са основни белези на личността.В произведението те не са характерни за описаните герои.Семейството,любовта и приятелството са традиционни ценности,а в преобърнатия свят на разказа те са далеч от реалността, живеят в образа на един самовлюбен свят. Социалните недостатъци са изразени чрез сатирата. В съвременния самовлюбен свят често срещани са хора с различни недостатъци, които въпреки това се самозалъгват за своя външен вид и положение. Осмиването на салона за красота непрекъснато градира.Битовите детайли са подчертано модерни -”металически кресла”, “илюстровано списание”,съобщение за светски събития. Авторът насочва сатирично изоблечение към прочутия дамски хирург. Дами със силно изразени физически недостатъци,които с “половинчасова” интервенция “маестро” Галфоне превръща в приказни красавици. Светослав Минков осмива отрицателните персонажи, техните недостатъците. А това са недъзите на един самовлюбен свят. Маниерите на Мими Тромпеева – “изтърси пепелта от цигара- та си”,”сне кокетно жълтата си каторена шапка” – я разкриват като типичен персонаж от света на фалша и бездуховността.В нейния образ авторът изобличава всички суетни жени, които вярват,че с красотата ще си подсигурят щастие в живота. В разказа еблематичността на образа на Мими е разкрита в нейните рентгенови очи.Дори на съблазните на маестрото тя откликва с “приятно учудване”, “печална гримаса”. В разказа “Дамата с рентгеновите очи “ няма герои,които могат да бъдат еталон за човечност,мъдрост,сърдечност.В същото време Светослав Минков утвърждава красотата чрез изтънченост и безукорност в осмиването на грозното. Светът на героинята е “живо грибище “, населено от “скелети”, “без мозък”, със “сърца мънички като врабчета”.Този свят е ужасяващ,но той не разочарова Мими и тя не иска да го промени.Жаждата й е неистинският свят да бъде нейн. Погледът на “рентгеновите очи” на Мими е начин да бъде разобличен светът на бездушните и празни хора от модерното време. “Дамата с рентгеновите очи” е творба,родена от тревогата на писателя за нравствените устой на съвременния човек. Авторът предупреждава ,че без духовни ценности човек се превръща в кукла на конци,която може да бъде разигравана от шарлатани и да съжителства успешно със себеподобни в измисления свят на бездуховността.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × 3 =