“Граф Монте Кристо”

Александър Дюма – баща носи в сърцето си идеите на Романтизма. Издигайки в култ свободата, честта и изкуството, той превръща историята за заговора, наклеветяването, затвора в най – вълнуващата история за надеждата, справедливостта, провидението, съсредоточени в същинската рамка на романа, в образа на героя. Едмон Дантес от романа „Геаф Монте Кристо” е добър, честен и възвишен човек, на когото съдбата отрежда да не изживее пълноценно своя живот, като бъде лишен от свободата и любовта си. Чрез отнемането на мечтите му, той не би могъл да изпита лично щастие. Героят е моряк, който ще се жени за любимата си Мерседес, но неговият приятел Фернан иска младата жена за себе си. Така той, Вилфор, Кадрус и Данглар стават мълчаливи предатели, като по този начин обричат Едмон на безкрайни страдания и мъки в подземията на замъка Иф. Младият мъж осъзнава истинската човешка природа и не може да приеме идеята за християнската прошка и обич, затова жадува за отмъщение.Мисълта за възмездието го крепи през дългите четиринадесет години, прекарани в затвора. Основмата тема в романа е за отмъщението. Александър Дюма противопоставя личността на обществото. След като успява да се измъкне от замъка Иф, Едмон Дантес се превъплащава е богатия и властен граф Монте Кристо. Той желае възмездие за стореното му зло, бори се срещу фалша на аристокрацията, която се крие зад маската на добродетелността. Героят сваля тази маска и ги разобличава. Той притежава всички характеристики на романтическия герой. Графът преследва с всички сили своите врагове, неуморно и яростно. Знаейки тяхното минало и грешките ум, той ги разорява, разобличава публично, унищожава ги физически у духовно. Извършвайки отмъщението, героят преминава границата, зад която той сам се превръща в престъпник и злодеятел, но неочаквано за читателите се връща към християнските норми. Йакрая граф Монте Кристо осъзнава, че дори и възмездието не може да донесе щастие, разбирайки, че „В този свят няма нито щастие, нито нещастие, има само сравняване на едното състояние с другото”. Романът „Граф Монте Кристо” на Александър Дюма – баща е едно от най – значителните за епохата на Романтизма. Той продължава да се чете и до днес и да поучава.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 + nineteen =