Ги дьо Мопасан – Образите в романа „Бел Ами”

Промените в облика на френската столица през 60 години на ХІХ век довеждат до промени и на литературата като цяло.Наред с новите идеи и сюжети се раждат и нови герои-значително по-усложнени от тези на автори като Балзак и Флобер. Персонажите на Мопасан са сменили нравствения кодекс на поведението си в живота.Те реализират поставените си цели без да подбират начините и средствата за тяхното осъществяване.Авторът определя поведението на персонажите си като променливо,капризно,непоследователно и вероломно.Аналогията на типа герой с Жорж Дюроа е задълбочено проникване в човешката психика от това време. Верен на наученото от учителя си Флобер,Мопасан намира онзи разграничителен физически и психически елемент от героя ,който го определя като индивидуалност и оригиналност.Такива са главните действащи лица на Мопасан във всичките му романи. В началото на житейския си път Жорж Дюроа е неизвестен ,ограничен,беден в края на романа през читателя е бъдещия министър дьо Роа –богат ,признат от обществото. Образната система в романа „Бел Ами”концентрира в себе си два кръга,преплитащи се и изграждащи сюжетната връзка на текста.Първият кръг е ориентиран единствено и само до главното действащо лице –Жорж Дюроа/Бел Ами/.В него са събрани диалектично единство неповторимите индивидуални черти на героя/чар,устременост,безогледност,хамелеонство/ Втория кръг обхваща всички второстепенни герои .Тук е финансиста-депутат Валтер,който рядко се показва на трибуната в парламента,Но това че е винаги в сянка не пречи с умение да води нишката на интригата с цел собствено благополучие.Не можем да подминем и шантажист-министъра Ларош-Матие,когото самия творец характеризира като „съмнителна гъба,каквито със стотици никнат върху торната почва на общото избирателно право” Като на кино лента пред читателя се нижат събития и случки от живота на главното действащо лице Жорж Дюроа.Той е привлекателен офицер с огромен успех сред жените,той не се гнуси от нищо,за да постигне целта си-висшето общество: работи в съмнителния вестник „Френски живот4.Продава себе си ,оженвайки се за амбициозната мадам Форестие.Продава тялото си ,мадам дьо Морел му плаща за любовните си срещи,с които я дарява,мадам Валтер-последната му любовна връзка му съобщава полезни държавни тайни ,научени от собствения й мъж.Младата Сюзан Валтер ,бъдещата му съпруга го издига ,благодарение на баща си до поста на министър.Героят продава мислите си,готов е да пише ,това което искат от него ,за да използва обстоятелствата за себе си. Мопасан представя героя си в динамичен план.Неговото поведение е рамкирано в сюжетно и композиционното изграждане на цялостния текст.това е персонаж изграден постепенно и последователно разгръщащ чертите си на всички нива на обществената йерархия.Изграждането на образа е в посока на напластяването на отрицателните му черти. Първата среща на госпожа Дьо Морел ,преодоляването на вътрешното напрежение след опита за любовно обяснение,първия скандал с нея и т. Н. Са всъщност контрапунктовете в поведението на Жорж.След всяка от тези повратни точки за него следва не само нова „реакция „ ,но и нова мотивация за действие.Победата на Бел ами в края на романа е победа на устойчивия ,на адаптивния елемент на обществото.Неблестящият с интелектуални възможности човек от средната класа успява не толкова поради добре стеклите се обстоятелства,породени от механизмите на действителността ,а заради политическия,моралния и финансов вакуум ,който същата тази действителност провокира. Социалния критицизъм,бликащ от цялото творчество на Мопасан-разкази,романи е присъдата на само над героите ,но и над обществото като цяло.Заклеймените пороци са белег на авторовото несъгласие с устройството на света.Затова похватите на Мопасан носят белезите на отрицанието ,на критицизма.Използването на иронията във всичките й гами е начин да се подчертае абсурдността на ситуацията.Най-силно иронията достига до сарказъм,в сюжетното противопоставяне на началото и края на романа.На входа е плахия Дюроа,на изхода господаря на света.Победното шествие е триумфът на хищника без капка милост и морал.Гротесково изобразен,Дюроа е карикатура на душевната уродливост и празнота на човека,надскочил социалната си роля и мястото в живота.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 − 19 =