Ги дьо Мопасан – “Бел Ами “

І Творчески замисъл:Целта на Мопасан-да съсредоточи в епицентъра на един човешки живот всички важни обществени,политически ,социални събития съпътстващи еволюцията му-от младостта до края е постигната с майсторството на реалиста,който умее да оставя свободата на героите си да живеят и да определят живота си.Подтекстът е по –дълбок- отделния човешки живот е всъщност живота на хората от цялата епоха.Така обобщавайки единичното,авторът детайлизира обществото.Един омагьосан кръг ,в който човекът е хората,а хората са галерия от индивидуалности. І І Жанр: Романа принадлежи към литературния род „епос” Визуализира се едно общество на върха на пирамидалната структура,на което са паричните и породилите се от тях отношения,а долу в основата са забравените ценности и морал. І І І Тема:”Бел Ами” разкрива обществото като обективна даденост-обществените сили ,мотивиращи субективните намерения и поведение на героите .Проследен е животът на главния герой Жорж Дюроа от първите му стъпки до „триумфалния” марш .Централна е темата за съдбата на младия човек в обществото . ІV Проблеми и мотиви:Проблемите и микротемите в романа „Бел Ами”съдържат в различни комбинации главните теми на разказите на Мопасан.Постоянна е трагичната самота на добрия,честния човек,невъзможността за щастие и любов в корумпираното общество.Как властват парите над живота на хората и как променят навиците ,поведението и морала им.Колкото повече наблюдава океана от лъжи,фалш,лицемерие,подлост ,заливащ душите им ,толкова повече авторът ги осъжда и подлагана безпощадна критика тяхното съществуване.Първопричината за всички пороци на Жорж Дюроа е нравствената бедност .У читателя се появява съжаление към героя за загубената му способност да вкуси истинския живот ,да почувства истинската красота ,да докосне истинското щастие. Парливата точка в романа е моралът на ежедневието,на обикновения делник,на простичките човешки взаимоотношения ,където одобрението на обществото се превръща присъда над човека.За Мопсан е интересна не само традиционната тема за изневярата на жената в буржоазното общество,но и тази за незаконно родените деца ,за родителската отговорност и безотговорност..За автора буржоазното семейство не пази изконните християнски човешки добродетели. Възниква въпросът:Как съществува семейството, щом любовта се купува,щом интересът крепи най-близките отношения между членовете му? Героите на Мопасан не са жертви само на собствените си пороци.Те са жертви на обществото ,с което не са намерили допирните точки.Нарушения диалог „личност -общество” е повод присъдата на автора над пагубните социални условия. Без съмнение Мопасан се вълнува от мястото на младия човек в буржоазното общество.Авторът не крие и своята ирония към църквата. V Сюжет:Текстът е изграден като роман на последователни любовни приключения.Тази тенденция е характерна повече за традиционния роман,а не за модерния.Действието е бързо,обхваща само две години от живота на главния герой. Основната сюжетна линия е колкото банална/един младеж срещу всички/,толкова и различна.Защото плебеят,издигнал се до върховете на обществото е актуална тема и за Стендал,Балзак и Флобер.Но мопасановите хора са младите хора от края на ХІХ век,които вече нямат никакви илюзии за честност,морални принципи,политически убеждения. VІ Идея: Мопасан актуализира един обществен принцип:личността и обществото са двата полюса ,които непрекъснато търсят своите допирни точки.Човекът е продукт на собствения си живот,но и на времето като закономерност и сутиативност. VІІ Композиция:Романът е изграден на принципа на противоположното.Противопоставено е началото на текста на неговия край.Плахата и несигурна стъпка на младежа Жорж Дюроа контрастира на триумфалния марш на Бел Ами.Между тези два пласта ,взаимно обвързани и в същото време крайно различни ,се вмъкват във възходяща посока всички епизоди изграждащи романа. Петте любовни приключения на Дюроа ,са петте стъпки към завоюването на общественото пространство,но са и петте точки на духовната и морална деградация на героя и света около него

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 4 =