Героят нарушител в “Железният светилник”- Д.Талев

В романа “Железния светилник” Д.Талев разкрива живота на българите от Македония през Ранното възраждане.Животът на героите е сътворен с дълбоко интимното участие на автора. Д.Талев не е идеалист-моралист,не проповядва доброто като своя велик учител Лев Толстой.По-близък е до света на Достоевски и на неговите сложни изключителни персонажи.

Талевите герои се различават в зависимост от сложността на душевното си устройство,от способността си да се бунтуват срещу самите себе си и да изстрадват собствените си грехове.Писателят не ги дефинира,а ги оставя сами да действат и да съзерцават, да разсъждават, да се саморазкриват и самоопознават.Талев създава сложни и драматично развиващи се характери с противоречиви черти,с добродетели и страсти,с неразрешими нравствени дилеми.

Героите нарушители в романа дават тласък на събитията, които променят вековно установените норми. Хармонията,балансът между понятия като личност и колектив, дълг и щастие, норма и нарушение са заложени в образа на Лазар Глаушев. Библейските асоциаций с името му(Лазар,възкресен от Иисус)подсказват образа на духовно възкръсналия за свободата си българин.У него са съчетани чертите, типични за народния просветител-родолюбие, енергичност, безкористност, вяра в националната идея.Първият акт на протест у младия Лазар е породен от словото на неизвестния рилски монах, което посява в сърцето на бъдещия революционер семето на бунта срещу фанариотите.След посещението на бунтовника-монах семейството на Стоян Глаушев заживява нов живот извън затвореното пространство на дома.

Събуждат се духовните съпротивителни сили на обществото в Преспа.Чрез националното си пробуждане личността възвръща и личностното си самочувствие,и достойнство. Възрожденският българин в романа на Талев заживява в съгласие със себе си, преди да поеме отговорностите си пред обществото.Колкото се задълбочава протестът на героите срещу робството, толкова повече се засилва мъдрата им борба със самите себе си.Преди да открие Бога в себе си и да преживее любовта към ближния и радостта от всеотдайността си в служба на народа, личността трудно преодолява робското съзнание на унижено и озлобено същество.

За психологическата дълбочина на образа на Лазар допринася раздвоеността между Божана и Ния.Божана е сестра на идейния съратник на Лазар Андрей Банков.Образът на Ния, за разлика от този на Божана, лишен от страсти, от всичко земно и телесно, въплъщава активното начало, еротичната жизнена сила.Но Ния е дъщеря на идеологическия опонент на Лазар – Аврам Нептур, и затова въпреки че Глаушевия син е влюбен тъкмо в нея, героят избира Божана.Сгодяването с нея е продиктувано повече от дълга, от желанието на Лазар да запази неопетнен моралния си облик на водач, като остане верен на проповядваните от самия него нравствени и идеологически ценности и съхрани единството между слово и действие. Но след смъртта на Божана и Аврам Нептур се създава възможност за реализирането на любовта между Лазар и Ния. Едва след като преживява истинската голяма любов, Лазар Глаушев израства като духовен водач на народа си.Преди да срещне любовта на Ния, той все още не е пълноценна личност.В началото на своето духовно пробуждане той все още не намира сили в себе си дори да защити ”грешната” любов на сестра си Катерина.Не успява да почувства нейното величие, не осъзнава и тежкия грях на майка си Султана.Едва по- късно героят стига до душевна хармония и духовна зрелост и осъзнава висшето си предназначение:”Аз искам да стана учител на целия народ”.

Личното усъваршенстване на Талевите герои започва с първоначалното им национално пробуждане.Те въстават и срещу робското подчинение на родовия патриархален морал.Осъзнават човешките си права на свободни хора.Убедени,че постъпват разумно, те не допускат повече да бъдат угнетявани и унижавани.От акта на бунта нататък за тях вече няма връщане назад.В протеста се ражда и укрепва съзнанието им за национална общност, готовността им за саможертва.Писателят доказва чрез постъпките и преживяванията на героите си, че протестът на човека срещу насилието и робството засилва и протеста му срещу злото вътре в самия него,срещу личните му несъвършенства.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × four =