Героизмът – нравствен избор или дълг – есе

Понятието „героизъм” е широко застъпено в литературата. То е обект на размисли за поети и писатели вече векове наред. А хората проявили героизъм биват увековечавани чрез думи в книги, чрез паметници и музеи. Така е било, така и ще бъде, защото неписаните човешки закони изискват да се преклоним пред делата на героите. В епохите на бурни исторически събития, когато цели народи са били на кръстопът в своето развитие, някакси естествено героизмът се проявява и белязва за цял живот дадена личност. Но в годините на демокрация, когато животът е много по-организиран и регламентиран, човек сякаш се носи по течението на времето. Забързани и улисани във всекидни грижи и задължения не се замисляме за нравствените дилеми в живота. А те не са малко, но просто трябва да ги видим в обикновените на пръв поглед неща. Ако обърнем поглед към хилядолетната човешка история, ще ни бъде много по-лесно да разсъждаваме за „героизмът” и неговите проявления. Народът е този, който създава събитията, но отделната личност остава в паметта на времето. Дали да бъдеш част от общата маса или да се откроиш чрез дела и думи, това е право на собствен избор. Човек не може да избира къде да се роди, но може да избира как да изживее живота си. Като гражданин на дадена страна и член на дадено общество ти си длъжен да спазваш установения ред и закони. Но съществуват и такива правила, които не са регламентирани. Това са неписаните човешки закони. Никой никъде не е казал, че трябва да дъбеш герой, да се държиш като такъв и да изискваш същото от другите. Това е право на собствен избор, който трябва да идва от сърцето и душата. Човек трябва да почувства нуждата да извърши нещо за благото на другите, без да се замисля за собствената си изгода и благополучие. Този акт на себеотрицание можем да наречем героизъм, чист и неподправен. Той е ценен именно за това, че е собствен избор, а не задължение. Твърди се, че вселената е една необятност, а човек е само прашинка от нея, която съществува само миг от вечността. Но този миг за нас е най-важното нещо – животът ни. И само от нас зависи как ще го изживеем. Дали в любов и хармония със света или в самота и отчуждение. Изборът е личен, затова трябва да идва от сърцето. Не е нужно да жертваш живота си за да бъдеш герой, нужно е само да повярваш, че можеш да помогнеш, да направиш добро.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 + 9 =