Героизмът като нравствен избор и дълг – есе

Героизмът е ценност на човека, но не всеки може да я притежава. Герой е този, който е извършил някаква постъпка, с която се гордее, която го свързва с друг човек, на който е помогнал, подал му е ръка да излезе от „калта”. В някои от стихотворенията си Ботев пише за герои, които се борят с робството и тиранията, герои, които се борят за свободата на родината си. В стихотворението „Хаджи Димитър” авторът пише за дългът на един герой да избави родината си от робска участ, герой, който е паднал в бой за свобода и въпреки това той ще бъде жив в душите на хората: Тоз който падне в бой за свобода, Той не умира Героят в стихотворенията е самия автор, той се бори за свободата, бори се с тиранията и робството. Герои е имало в миналото, има ги и днес, ще ги има и за в бъдеше. В миналото герои са тези, които са помогнали за избавлението от робството, днес герои може да бъдат всички, които се борят за един по-добър живот на обществото, а за в бъдеще това може да бъде всеки един, дори и ти. В моя живот съществуват много герои, но най-големия герок за мен е и ще бъде Васил Левски. В една своя мисъл той казва: Ако спечеля, печели цял народ, А ако загубя, губя само Аз. Той показва с това, че е готов да се бори за свободата на родината си и го прави. Така той ни показва и своя геройски характер и въпреки това, че е бил предаден от някакъв поп, той е син на България който се е борил за нейната свобода и ще се помни като един от героите в нейната история. Всеки един от нас избира по какви стъпки да тръгне, по стъпките на свободата и геройството, или по стъпките на робството и тиранията. Всеки човек обаче трябва да изпълни дълга към родината си, да бъде свободен и не само той, а и другите около него. Така той ще покаже на всички ни, че притежава ценноста да бъде герой, да се слави и помни като такъв. Тоз който падне в бой за свобода, Той не умира. Този цитат ни показва, че всички герои се помнят от народа си. Да се надяваме, че героите за в бъдеще ще бъдат по-подготвени да избират и изпъняват дълга си.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 + 7 =