Власт и морал в „Антигона” – план

1.Увод: „Антигона” е едно от най-силните антични произведения.Тя вдъхва морал, чест и нейното отстояване.Прочитайки творбата,ние се връщаме в античните времена.Но също така се замисляме и за собственото ни съществуване,за нашата собствена ценностна система и по този начин развиваме нашата същност,способност за размишление и анализ.По този начин ние ставаме по-добри човешки същества. 2.Теза: Микротеза номер 1:Властта в „Антигона” е пряко изразена от Креон.Той е морален държавник, верен на ценностите и принципите си.Отдаден е в голяма степен на честта си. Микротеза номер 2:Антигона изразява голямо количество морал спрямо родовите ценности и традиции.Тя е готова да направи всичко за тях.Но не мисли в голяма степен за ценностите и морала във властта.За нея това е по-маловажно. 3.Доказателство: Микротеза номер 1: Властта в „Антигона” е пряко изразена от Креон.Той е морален държавник, верен на ценностите и принципите си.Отдаден е в голяма степен на честта си. Разсъждение за:Заповедта на Креон, която причинява основния конфликт на ценностни системи. Доказателство: „за него,казвам,обявих навред в града-ни гроб, нито оплакване от някого!Да се остави незарит-на кучета…” Разсъждение за:Креон остава верен на принципите си и затвяря Антигона.Той е добър държавник и човек.Знае значението на думата чест. Доказателство: „Водете я по-бързо!Затворете я,тъй както повелих, в покрита гробница!Сама я оставете-да умре от глад,или пък-да живей в такова жилище!” „Ала Креон реши ,че съм престъпница…” „И ще въздигна Тива с тези правила.” Разсъждение за:Принципите на Креон. Доказателство: „ И онзи, който слага над родината приятеля си, е за мен нищожество.” „…не ще си мълча,ако съзра нещастие, надвиснало над моите съграждани.” Преходно изречение:Различията в ценностните системи на Креон и Антигона пораждат главния конфликт. Извод:Творбата ни запознава с две достойни личности.Креон остава верен на себе си.Същото прави и Антигона.Но цената за тях е една и съща-страдание. Микротеза номер 2:Антигона изразява голямо количество морал спрямо родовите ценности и традиции.Тя е готова да направи всичко за тях.Но не мисли в голяма степен за ценностите и морала във властта.За нея това е по-маловажно. Разсъждение за:Невероятна воля и душевна сила на Антигона. Доказателство: „Мисли каквото искаш, ала него аз ще погреба и ще загина радостна.Ще легна мила редом с него, милия, изпълнила свещен завет.” „С това се оправдавай!На любимия свой брат отиват да приготвя гроба аз!” „За мен се не бой!Мисли за себе си!” Разсъждение за:Антигона познава и отстоява честта си не по-малко от Креон.Тя не отрича делото си.Остава вярна на себе си и не позволява на другите да я променят.Точно това е и основата на конфликта. Доказателство: „Признавам, не отричам нищо – сторих го.” „Не смятах за така могъщи твоите повели,че да нарушава смъртният неписаните вечни божи правила.Не са от вчера,ни от днес,а винаги са живи.” „Не исках затова,от страх пред заповед на смъртен,да получа наказание от боговете.Знаех-смърт.Защо пък не?” „Но истински бих страдала, ако трупа на брат си бях оставила без гроб.” Разсъждение за:Дори другите герой признават силната Антигона. Доказателство: „Личи си,с твърд характер е девойката…” „Не трепва пред нещастие.” Извод:Именно затова „Антигона” ще бъде актуална винаги.Тя ни кара да се замислим над нашата собствена ценностна система и да станем по-силни ,уверени и убедителни. 4.Извод: Творбата ни запознава с две достойни личности.Креон остава верен на себе си.Същото прави и Антигона.Но цената за тях е една и съща-страдание. Именно затова „Антигона” ще бъде актуална винаги.Тя ни кара да се замислим над нашата собствена ценностна система и да станем по-силни ,уверени и убедителни.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen − two =