Важна ли е позата при половия акт?

 

Половият акт е съединяване на телата и начинът, по който то се осъществява, може да бъде решаващ за потентността на мъжа и за оргазма на жената. Дори и най-силната обич и най-горещото желание не са в състояние (с някои изключения) да го предизвикат спонтанно. Най-често непосредственото дразнене на половите органи е необходимо. Половото сношение и неговият успешен край обаче е резултат от дълбокото ангажиране на мускулната работа и на нервните реакции на организма – то не е локализирано само в генеталната област.

Съществуват много пози на двете тела, които позволяват половото сношение. Дори и по-студените жени са склонни към разнообразие при извършването на коитуса, но не винаги признават това на мъжа.

Най-добрата и най-благоприятна поза е тази, която при дадени условия осигурява и на двамата партньори полово задоволяване. Тя е различна за различните жени и за различните партньори. Двойката сама трябва да открие най-благоприятната поза. Понякога поставената под седалището на жената възглавница отстранява всички затруднения. Обикновено повечето пози са привлекателни, но в крайна сметка предпочитание се отдава на една или няколко от тях.

Между жените е широко разпространено погрешното схващане, че само коитусът, при който жената лежи под мъжа, е “нормален”, а всички останали пози са неприлични. Без съмнение този вид коитус е най-разпространен у нас. При това положение партньорите са в най-тесен контакт един с друг. Някои жени се задоволяват само при сношение в тази поза, но безсусловното придържане към тази практика е лешило години наред многобройни жени от оргазъм. Много от тях се стесняват да преложат на мъжа друга поза. В случай, че межу потребностите на мъжа и на жената възникват различия, той трябва да се нагоди към нея, ако тя трудно получава оргазъм и ако неговата потентност позволява – поне докато се затвърди потребността й да реагира с оргазъм. Обратно, при смущения в потентността жената трябва да се пригоди изцяло към желанията на мъжа.

Полезно е да се опитат няколко разновидности на половия акт, но от друга страна, спалнята не бива да се превръща в експериментална лаборатория за сексуални техники. С такива експерименти някои мъже обезличават половия акт в името на интересите на жената, но постигат само охладняването й. Ако сме открили оптималната форма и сме свикнали с нея, честите промени могат да увредят спокойността на жената да получава оргазъм. Ако мъжът промени позата, макар и незначително, кракто време преди жената да е достигнала оргазъм, възбудата може да угасне – и понякога невъзратимо. При други жени промяна на дразнещото въздействие може бързо да предизвика оргазъм.

В обобщение трябва да се изтъкне: въпросът за позата не е от решаваща важност, нито е съвсем без значение. Той никога не бива да бъде решаван, без да бъдат взети под внимание отношенията между партньорите.  Сексуалното удовлетворение и начинът на постигането му обаче ще се превърне в събите, което ще надживее мига и ще надхвърли рамките на плътското усещане само ако е свързано с всички други чувства и стремежи на двамата партньори.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 1 =