“Българи от старо време “

І Творчески замисъл Повестта е писана и публикувана в Русия.Цял живот жадувал за топлината на родното огнище,Лобен Каравелов е обрисувал с голяма любов своята болка-България,родната Копривщица.Той е превърнал творбата си в преклонение пред земята,която го е родила,пред идеалите на своя изстрадал народ,пред величавата му природа.Творбата е изповед за драмата на българския народ и внушение,че докосването до човешкото може да предизвика само състрадание и съпричастност. ІІ Жанр Можем да определим творбата като повест,защото действието е провокирано от конфликта между двамата главни герои ,действието се разгръща върху няколко момента /решението за сватбата ,развалянето на годежа и открадването на Лила/ ІІІ Тема Централната тема в повестта е разгледана в контекста на историческото време/50-те и 60-те години на ХІХ в./.затова тя звучи позната ,обективно и в същото време конкретно авторово.Мотивът за провинциалната ни изостаналост визира не общобългарската, а в случая Копривщенската духовна и битова изостаналост ,която има пред себе си завистта,клюкарството на копривщенските свахи,еснафско-дребнавата подредба на Хаджи Генчовия килер.По този начин като в калейдоскоп са събрани всички стъкълца от живота на българина.Тук са веселите и тъжни моменти, хайдушките песни ,клюките и суеверието и утвърждаващата се любов. ІV Проблеми и мотиви Срещу общоуниверсалната проблематика на опозицията „добро-зло”,застават типично български проявления :мотивът за човешкото суеверие,свързан с друг за опетняване на името му.проблемът за човешката завист е обоснован напълно в сцената на развалянето на годежа между Павлин и Лила.От друга страна проблемът за хармонията между физическата красота и добродетелност отвеждат до почти фолклоризираните образи на Лила и Павлин . Допълнителните мотиви са новото,младостта срещу старото,закостенялото;нарушен диалог между поколенията;сблъсък на личната и естетична философия ;човешката любов във всичките й измерения;природата като част от световната хармония;опората в родовия български корен. V Сюжет В центъра на сюжетното действие в повестта „Българи от старо време”е заложено една важно събитие-събирането на Павлин и Лила.Това съсредоточава вниманието на автора в посока към детайлно изображение на главните герои и завъртането на веригата от случаи ,описани около тях.Велен на усета си при рисуване на българското Каравелов представя на читателя лесно възприемащ се от към събития текст.Той обхваща няколко пункта,организирани в класическата формула на изграждането на повествованието.Изложението –запознаване с двама от главните герои ,едновременно със завръзката на действието-килийния учител Хаджи Генчо и бившия бегликчия дядо Либен ,отпивайки от ракията си ,решават да съберат своите деца Павлин и Лила.Идеен център на кулминацията и развръзката стават поредица от действия на копривщенските свахи,които с клюките си развалят годежа ,изпращането на Лила в манастир и открадването й от Павлин.Логичен е епилогът на повестта ,в типичния романтичен стил на идиличния обяд,наситен със спокойствие и размисъл върху отминали събития. VІ Композиция Като организация на основните елементи творбата се подчинявана една кръговост ,в която действието завършва ,там където е започнало –в дома на дядо Либен.Решението за година е осъществено и героите са приели новите си роли.Всичките осем глави и епилог подчертават основните сюжетни моменти.Писателя последователно реди случките и връщайки се към моменти от миналото на героите определя характерите им.Композиционните похвати които използва са : портретна характеристика,изобразяване чрез жестовете и езика,рисуване на битови детайли,природни описания във вид на авторови отклонения,използване на мерена реч/народните песни/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 − twelve =