„Бай Ганьо в банята”-крaстопътна среща между българското и европейското

Нарекъл сам себе си Щастливец Алеко Константинов е от ония български творци,които са възпитавани във възрожденските идеали и имат високо за времето си образование.За първи път Фейлетона е отпечатан във списание „Мисъл”,а по-късно излиза като самостоятелна книга през 1985година с подзаглавието „Невероятно разкази за един съвременен българин. Бай Ганьо отразява зрялото творчество на автора,като обобщава прякото му наблюдение и участие в обществено-политическия живот у нас с преживяванията му по времето на пътуванията му по света.Фейлетона е между най-силните творби на българската литература,прославила както Алеко Константинов,така и цяла България. Бай Ганьо се състои от две части,като първата включва „Бай Ганьо тръгна по Европа”,а втората включва очерците „Бай Ганьо журналист”,”Бай Ганьо прави избори” и „Бай Ганьо се върна от Европа”.В своята книга Алеко Константинов разглежда проблема дали българина е готов да се присъедини към Европа,и да стане европеец.В един от очерците си Щастливеца разкрива една кръстопътна среща между българското и европейското.Героят на Алеко пътува в чужбина с търговска цел,не познава европейската култура и норми на поведение,агресивен и нахален е и често попада в комични ситуации,каквато е ситуацията в Банята. Историята е разказана от Стойчо.Той,както и останалите разказвачи са умни и интелигентни хора,които познават европейските ценности и норми.Главен герой и на тази история е Бай Ганьо.Той се появява във Виенското кафе у Мендля,и натрапва присъствието си на един непознат българин-Стойчо.За първи път в този очерк е даден по-обстоен физически портрет на героя-„черноок,чернокос и даже чернокож господин със засукани мустаки….облечен в редингот,незакопчан под желетката му два-три пръста с червен пояс…..и един врачански бастон под мишницата”.Той фамилиарничи със студента независимо от това че не го познава .За него е достатъчно че е българин за да изисква помощ:”Какво?Не ме ли познавате ли каиш?Ти нали си българин?.Той нахално иска да бъде заведен на баня.Стойчо е възпитан, и затова решава да помогне на изпаднали е в беда българин.По пътя към банята Стойчо се опитва да му покаже паметника на императрица Мария Терезия,но българина гледа йената „със синия фустан”.Премеждията на героя започват още на касата на банята.Там той проявява типична за българите черта да си иска рестото.След изказаните от него чувства касиерката реагира с бурен смях,от което балканеца е доволен макар и да не подозира че касиерката му се присмива.След като влизат вътре те влизат в една стаичка в която да се преоблекат,Стойчо на бързо се преоблича и влиза в басейна.Бай Ганьо се бави и от стаичката се чува шум след няколко минути той е готов и излиза.Тук се явява и втория портрет на героя-в натура,нечистоплътен,мръсен, нозето му керливи.Тази глава е най-детайлния портрет на героя.В ръката си държи „възел”-най-цените му вещи.Ето тук отново се проявява българското в героя той се възмущава на немци:”Ама проста работа тези немци един гвоздей не им стига умът да забият..”Примирил се с простотията на немците той влиза в басейна.Правейки са на много разбиращ той показва на своя спътник начините на плуване който знае.Немците са толкова озадачени от държанието на българина и се чудят какво му има,като си мислят:”непостъпил още в лудницата възточен човек”.Спътника на Ганьо забелязва съжалението на немците по лицата им.Кулминацията на разказа е когато Бай Ганьо извиква с горделив тон „Булгар!Булгар”.Той иска да покаже че българина не е само „сливнишкия герой” или „балканския гений”,а той сега е там пред тях гол голеничък.Разказвача завършва с думите:”не можем накара и най-разпалената фантазия да си представи нещо по нечисто от туй….” Алеко Константинов ни показва едновременно два културни модела на българското-този на Ганю и на интелигентния младеж Стойчо.Българското контрастира на европейското,но има вече различия в самото българско.Може би Точно в тази глава Алеко е съумял да ни покаже така добре Сблъсъка между българското и европейското и колко много се различават те.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 3 =