Анализ на пета новела от ден седми от „Декамерон”

„Декамерон”, от Джовани Бокачо, е творба, писана в началото на Ренесансовия период в Италия. В нея се разказват новели свързани с битието на хората по това време, с техните житейски проблеми и това как да се справят с тях. Седем жени и трима мъже разказват свои и чужди истории, за да избягат от опасността от чумата и ежедневието. Една от най-интригуващите новели е новела 5, от ден седми. През този ден героите си правят пикник в Долината на дамите. Новелите, които биват разказвани, са за това как жените мамят своите мъже, а те не се досещат за това или не могат да го докажат. В новела 5 се разказва за един ревнив мъж, който се преоблича като свещеник, за да изповяда своята жена, мислейки си, че тя не подозира нищо. Тя, обаче, се досеща за това какво е намислил мъжа й и го излъгва, че е влюбена в свещеник, който я посещава всяка нощ. Чувайки това, ревнивецът дебне нощем жена си като седи на входната врата, а жената вика своя любовник да влезе през покрива. Още от представянето на героите можем да предположим що за хора са те, както и какви ще бъдат действията им. Те са схематични и пряко характеризирани, но им липсва визуална характеристика. Разказвачът на новелата започва описанието им направо с тяхната душевност. Мъжът на „грешницата” е характеризиран като ревнив, несправедлив, имащ много имущество и пари, но също така като „само един лош и неразумен човек, какъвто бил той.” (стр.138) При жената присъства кратка визуална характеристика – тя е описана като красива, нежна. Тя обича мъжа си и „прави всичко, та да му се хареса.” (стр.138) Но освен това, съпругата на ревнивеца била умна и хитра. Това се подразбира под финалните й думи към съпруга й. „Тогава ти казах, че обичам един свещеник, а нали ти се беше предрешил тогава като свещеник? Излиза, че обичам тебе, макар и да не си го заслужил. Казах ти, че когато той пожелае да спи с мене,никаква заключена врата не може да го спре. Кажи ми сега, заключвала ли съм вратата, когато си искал да дойдеш при мен?” (стр.145) Жената на измамения всъщност играе игра – обича своя мъж и му го казва откровенно, но в същото време, зад думите й се крие и самата истина – фактът, че го лъже. По този начин умната съпруга надхитрява мъжа си, но в същото време остава честна пред него и пред църквата. Църквата вече не е от голяма важност за ренесансовия човек. През този възрожденски период, човекът е на първо място, а моралите на Средновековието остават на заден план. Не случайно седемте жени и тримата мъже си разказват кратки истории, за да избягат от реалността и опасността от чумата – те живеят в Ренесансовия период, който е свързан с възраждането на античността, с възвръщането към древно-римска и гръцка култура. Самата книга на Бокачо – „Декамерон”, се възприемала като „оръжие” срещу църквата. В новела 5 от ден 7 могат да бъдат забелязани нови моменти характерни за ренесансовото мислене. Фактът, че жената прелюбодейства и лъже мъжа си е пример за това мислене. По този начин тя е грешна, защото нарушава дше от десетте Божи заповеди. Смелостта на ревнивецът да отиде в църквата, да се престори на свещеник и да изповяда жена си също е свидетелство за този нов начин на мислене. През Средновековието малцина са тези, които биха се осмелили да пресъпят законите на църквата и да постъпят по подобен начин. Това вероятно е била и причината творбата на Бокачо да се възприема като „оръжие” срещу църквата. „Декамерон” е творба, написана на разговорен и лесен език (вулгаре). Заради това, рецепцията на текста е лесна за всички и той много бързо се е разпространил. Етическите послания в повечето случаи, както и в новела 5 от ден 7, са свързани с това как човек да се справя в житейското си общуване. В тази новела също така може да бъде открито посланието, че трябва да даваме свобода на тези, които обичаме, защото ако ги лишим от това прекрасно притежание, то така най-лесно ще ги изгубим, без дори да го осъзнаем. „Декамерон”, на Джовани Бокачо, е книга, която въвежда нови идеи и морали за своето време. В нея може да открием себе си по най-различни начини, да се забавляваме и да открием много поуки за това как трябва и не трябва да постъпваме.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty + 14 =