Анализ на Новия Завет

Иисус Христос е късна рожба на благочестиви родители, които вече са изгубили надежда за потомство.Младенеца ще се появи на бял свят чрез Мария, която е сгодена за дърводелеца Йосиф от Назарет. Архангел Гавраил донася на Дева Мария благата вест, че тя ще роди Спасителя на човечеството, сина Божий Иисус Христос- като това събитие се отбелязва от християнската църква на 25,03-Благовещение.В една кошара във Витлеем се ражда Спасителят на света-25,12-Рождество Христово.Веднага след раждането му пред него първи се покланят пастирите от околните пасбища, предупредени от ангел вестител за радостното чудо.След време настъпва моментът да започне Иисусовото служение.Той събира около себе си ученици.Първото чудо, което извършва е на една сватба в Кана, където превръща водата във вино.Основното, на което Христос учи своите последователи е любов.Постепенно около него се оформя устойчив кръг от близки ученици и привърженици.Но книжници и фарисеи търсят начин да се оттърват от Иисус, защото го смятат за лъжепророк и измамник. Матей е един от 12-те апостоли и автор на първото от четирите канонични Евангелия (Евангелие от Матей).Матей е роден в гр. Капернаум, Галилея, където е работил като събирач на данъци за цар Ирод. Според Евангелието от Матей на брега на Тивериадското езеро, Исус Христос се спрял, и го призовал да върви след него и той го последвал, като станал един от неговите дванадесет ученици. Осем години след Възнесението по молба на йерусалимските християни Матей написал своето евангелие, в което разказва за живота и делото на Исус Христос.Матей умира като мъченик.Изобразяван е като като човек или ангел. Евангелието от Матея е единстевената новозаветна книга, чийто оригинал е написан на арамейски език-т.е езикът, на който се смята, че е говорил Иисус Христос.То е написано от юдей за юдеи.Матей като че ли се опитва да представи новозаветните книги като продължение на старозаветния сюжет. Водещ мотив за разказа всъщност е непорочното зачатие на Светата Дева.Раждането на Бога в човешки образ е нещо ново-до сега той е имал образ, бил е невидим. Матей предава кратко и ясно сполетелите Иисус събития.Единствено Матей споменава за бягството на светото семейство в Егип и преследването на младенеца и семейството му в Назарет.Иисус вече е навършил 30 години и му предстои да започне своето служение.За първи път Христос говори за своето учение в проповедта на планината. Иисус продължава да проповядва и да върши чудеса.Иисус Христос многократно предсказва своята съдба и потготвя апостолите да поемат дълга си, когато той се върне при небесния си отец.Но те като че ли не разбират смисъла на това, което предстои и продължават да си съперничат за първенство. Настъпват последните дни на Пасха-това всъщност е последната Пасха, която Иисус ще посрещне.Междувременно той продължава да говори с притчи и да поучава.Ето, че първосвещениците вече търсят начин да го заловят и един от учениците му –Юда го предава.Смята се, че най-силно въздействащата част от евангелието на Матей е последната молитва на Иисус в Гетсиманската градина, когато той зарича на своите апостоли да стоят будни, но те три пъти заспиват.Иисус е осъден на смърт от римския управител Пилат Понтийски и е разпънат в петък-ние го наричаме Разпети петък.Той е съвсем сам между земята и небето,като истински мост между Бог и хората.В шестия час след пладне Иисус умира на кръста, а окончателно се възнася на небестното царство на четирстият ден. Новият Завет превъзхожда Стария както тялото – своята сянка, но това не трябва да ни води до мисълта, че Старият Завет вече ни е непотребен, че е “остарял” и че след като имаме Нов Завет ние вече изобщо не се нуждаем от Стария. Но без Стария Завет Новият не може да бъде разбран и стои някак си откъснат и фрагментарен. Изпълнението както на Стария Завет, така и на Новия е Христос. Той е Целта, Средоточието и Смисъла на цялото Писание (старозаветно и новозаветно). Отношението между Стария и Новия Завет правилно е схванато и изказано от св. Августин, който пише: “Новият Завет е скрит в Стария, Старият се разкрива чрез Новия”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen + 11 =