Алековите фейлетони

Фейлетонът най-често е част от весницк. Думата означава подлистник. Алековите фейлетони са силно белетризирани. Те не играят ролята на обикновени статии защото правят впечатление и се запечатват в съзнанието на читателя. Една статия бива написана, прочетена, коментирана и забравена, а фейлетоните на Константинов имат значително по-трайно присъствие. Читателя им обръща повече внимание, защото открива приликите с действителността, толкова истински и живи, но пресъздадени със силата на сърказма и представени като хумористична, но реална творба. Силното влияние върху аудиторията Алеко постича чрез поредица сполучливи методи. Той използва обобщен образ в героите си, съвкупност от няколко, и преплитайки чертите им, сливайки приликите и изграждайки единен и реалистичен образ. Алеко си служи умело с иронията и сърказма. Прилага ги умерено и не натрапчиво, но в достатъчно количество за да проличи позицията му и да се разбере както точно иска да каже с дадения фейлетон. И не само да се разбере, а да въздейства и да накара читателя да се замисли над думите, били те и насмешливи. Алеко придава абсурдност на събитието, описано във фейлетона. Така го прави интересно и привлекателно четиво. Също така той изразява позициите си по дадената тема и ги споделя с аудиторията. Не натрапва мнението си, а само го изказва, но с твърдост и решителност. Цикълът „Разни хора, разни идеали” съдържа четири фейлетона. Всеки от тях представя различна случка и герой, има своя самостоятелнос и завършеност. Четирите фейлетона се обединяват от общото заглавие на цикъла, както и от еднаквата позиция на автора. И в четирите Алеко открито изразява мнението си. Фейлетоните му са пропити с обвинение и критика. Също така са обединени и от почти единния подход при изграждането на образите. Алеко използва опита на Гогол в изграждането на образите в четирите фейлетона. Използва монолога като средство за описване на героя. Лирическото лице се самоанализира, чрез монолога се разкрива същността му. Самохаректиризира се чрез речта и чрез отношението си към хората.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

six − two =